Μέχρι 22 Σεπτεμβρίου θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση αδειών υλοτομίας και συλλογής καυσοξύλων - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Μέχρι 22 Σεπτεμβρίου θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση αδειών υλοτομίας και συλλογής καυσοξύλων


Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου ενημερώνει ότι έως την 22η Σεπτεμβρίου 2023 θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση αδειών υλοτομίας και συλλογής ξερών και κατακείμενων καυσοξύλων στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θέρμης

Δ.Κ. Βασιλικών και του οικισμού Λακκιάς,

Δ.Κ. Αγ. Αντωνίου,

Δ.Κ. Αγ. Παρασκευής,

Δ.Κ. Λιβαδίου,

Δ.Κ. Περιστεράς,

Δ.Κ. Σουρωτής,

Δ.Κ. Τριλόφου,

Δ.Κ. Καρδίας,

Δ.Κ. Κάτω Σχολαρίου,

Δ.Κ. Πλαγιαρίου,

Δ.Κ. Άνω Σχολαρίου,

Δ.Κ. Θέρμης,

Δ.Κ. Ν. Ραιδεστού,

Δ.Κ. Ν. Ρυσίου,

Δ.Κ. Ταγαράδων.Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στα κατά τόπους Κοινοτικά καταστήματα των παραπάνω Δημοτικών Κοινοτήτων (Γραμματείες).

Ο Δήμος θα αναλάβει να προσκομίσει στο Δασαρχείο, αποκλειστικά μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2023, συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση των αιτούντων ανά Τοπική/Δημοτική Κοινότητα, στην οποία θα αναγράφονται επίσης το τηλέφωνο, η δ/νση κατοικίας, η ημερομηνία της αίτησης και στην οποία θα βεβαιώνεται ότι οι αιτούντες είναι μόνιμοι κάτοικοι της εν λόγω Τοπικής Κοινότητας. Στην προκειμένη περίπτωση την αίτηση την υποβάλλει ο αρχηγός της οικογένειας και η αντιστοιχία είναι μια αίτηση ανά οικογένεια. Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας δηλ. 22-9-2023, και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η συλλογή θα γίνεται μόνο από τις περιοχές όπου δηλώνουν οι αιτούντες μόνιμη κατοικία και οι θέσεις των ξερών δέντρων θα υποδεικνύονται από τους αιτούντες στον/η δασοφύλακα κατά τη διάρκεια αυτοψίας που θα λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Η μεταφορά καυσοξύλων θα γίνεται με υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγείται από αρμόδιο δασικό όργανο.

Την υλοτομία – συλλογή θα πραγματοποιεί ο ίδιος ο αιτών ή άτομα πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγένειας και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η υλοτομία από τρίτους κατόπιν μίσθωσης. Μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας ευλόγως αποδεδειγμένης ή σε περίπτωση ανικανότητας η υλοτομία θα διενεργείται από άλλον και πάλι παρουσία του δικαιούχου.


Η ποσότητα των καυσόξυλων που θα συλλέγεται από κάθε οικογένεια ορίζεται:

β) μέχρι δύο (2) χ.κ.μ. την ημέρα και έξι (6) χ.κ.μ. για όλη την περίοδο για τους κατοίκους των Δήμων Θέρμης, Ωραιοκάστρου και Πυλαίας-Χορτιάτη (Δ.Κ. Φιλύρου).

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά η υλοτομία και το κλάδεμα πλατάνων, ακόμα και ξερών, χωρίς την άδεια και τις οδηγίες της Δασικής Υπηρεσίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά η διάνοιξη αυτοσχέδιων διόδων για την πρόσβαση στο χώρο υλοτομίας – συλλογής καθώς και η χρήση οχημάτων εκτός του υφιστάμενου δασικού οδικού δικτύου.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εκχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος που προκύπτει από τις χορηγούμενες έγγραφες άδειες ή υπηρεσιακά σημειώματα, για συλλογή – μεταφορά υπολειμμάτων υλοτομιών.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ