Ανακοίνωση ΔΕΥΑ Θέρμης σχετικά με απόρριψη στερεών και χημικών απορριμμάτων - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Ανακοίνωση ΔΕΥΑ Θέρμης σχετικά με απόρριψη στερεών και χημικών απορριμμάτων//Ανακοίνωση ΔΕΥΑ Θέρμης 


Η ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ παρακαλεί τους καταναλωτές της οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο αποχέτευσης, να μην απορρίπτουν σ΄ αυτό βαφές, χρώματα, λάδια, αλλά και μωρομάντηλα, μπατονέτες κι άλλα είδη προσωπικής υγιεινής, καθώς βουλώνουν σωληνώσεις, υπερχειλίζουν φρεάτια, φράζουν αντλιοστάσια και, εκτός από κόστος σε χρόνο και χρήμα, επιβαρύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον.

Η απόρριψη στερεών και χημικών απορριμμάτων προκαλεί εμφράξεις στο δίκτυο αποχέτευσης, υποβαθμίζοντας στο τέλος της διαδρομής το θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής μας.