Θέρμη: Ανακοίνωση για τους χρήστες γραμματοθυρίδων - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Θέρμη: Ανακοίνωση για τους χρήστες γραμματοθυρίδων//Ανακοίνωση Δήμου Θέρμης
 


Η διανομή της αλληλογραφίας για πολλούς κατοίκους του δήμου Θέρμης γίνεται μέσω της χρήσης γραμματοθυρίδων, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι κατοικίες τους βρίσκονται εντός των οικισμών (εντός σχεδίου πόλης).

Το καθεστώς αυτό έχει ήδη αλλάξει καθώς πλέον, τα ΕΛΤΑ κάνουν διανομή της αλληλογραφίας κατ’ οίκον, στις περιπτώσεις που οι κατοικίες βρίσκονται εντός των οικισμών.

Για τον λόγο αυτόν 𝛑𝛂𝛒𝛂𝛋𝛂𝛌𝛐ύ𝛎𝛕𝛂𝛊 𝛉𝛆𝛒𝛍ά 𝛐𝛊 𝛘𝛒ή𝛔𝛕𝛆ς 𝛄𝛒𝛂𝛍𝛍𝛂𝛕𝛐𝛉𝛖𝛒ί𝛅𝛚𝛎, 𝛕𝛚𝛎 𝛐𝛑𝛐ί𝛚𝛎 𝛐𝛊 𝛐𝛊𝛋ί𝛆ς 𝛃𝛒ί𝛔𝛋𝛐𝛎𝛕𝛂𝛊 𝛔𝛕𝛈𝛎 𝛑𝛆𝛒𝛊𝛐𝛘ή 𝛕𝛈ς 𝛆𝛑έ𝛋𝛕𝛂𝛔𝛈ς 𝚯έ𝛒𝛍𝛈ς – 𝚻𝛒𝛊𝛂𝛅ί𝛐𝛖 𝛎𝛂 𝛆𝛑𝛊𝛔𝛕𝛒έ𝛙𝛐𝛖𝛎 𝛕𝛂 𝛋𝛌𝛆𝛊𝛅𝛊ά 𝛕𝛈ς 𝛄𝛒𝛂𝛍𝛍𝛂𝛕𝛐𝛉𝛖𝛒ί𝛅𝛂ς 𝛕𝛐𝛖ς 𝛔𝛕𝛐 𝛅ή𝛍𝛐 𝚯έ𝛒𝛍𝛈ς.


Επισημαίνεται ότι για να παραλαμβάνουν την αλληλογραφία στην κατοικία τους θα πρέπει να τηρούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις:

➠ 1.Να έχει τοποθετηθεί στην οδό κατοικίας τους πράσινη πινακίδα με το όνομα της οδού.

➠ 2.Να έχει τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο της κατοικίας πινακίδα με τον αριθμό του ακινήτου.

Σε περίπτωση που υπάρχουν κατοικίες χωρίς αριθμό οι κάτοικοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για την αριθμοδότηση ενός ακινήτου, είναι απαραίτητη η κατάθεση αίτησης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, συνοδευόμενη από το στέλεχος της οικοδομικής άδειας και το τοπογραφικό που τη συνοδεύει.

Παρακαλούνται οι χρήστες θυρίδων οι οποίοι μπορούν πλέον να κάνουν χρήση των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την αλλαγή της ταχυδρομικής τους διεύθυνσης, προκειμένου να επιστρέψουν τα κλειδιά της θυρίδας τους στο Δήμο (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, ισόγειο Δημαρχείου). Παράλληλα, σύμφωνα με τις οδηγίες των ΕΛΤΑ, οι κάτοικοι θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να υπάρχει στην κατοικία τους γραμματοκιβώτιο προκειμένου να τοποθετείται εκεί η αλληλογραφία τους.

Οι χρήστες των γραμματοθυρίδων οι οποίοι διαμένουν στην εκτός σχεδίου περιοχή συνεχίζουν να εξυπηρετούνται όσον αφορά στη διανομή της αλληλογραφίας τους από τις γραμματοθυρίδες.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: ☎️ 𝟐𝟑𝟏𝟑𝟑𝟎𝟎𝟕𝟎𝟎,𝟕𝟎𝟏,𝟕𝟕𝟒