ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 141 μόνιμες θέσεις - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 141 μόνιμες θέσειςΣήμερα Δευτέρα 28 Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 1ΓΒ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά συνολικά εκατόν σαράντα μίας (141) θέσεις μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Οι επιτυχόντες ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Κεφάλαιο Β΄ και Παράρτημα ΣΤ΄).


Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν με την προκήρυξη της ΥΠΑ είναι οι εξής:

- ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

- ΠΕ Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων Μηχανικών

- ΠΕ Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών

- ΠΕ Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

- ΠΕ Ηλεκτρονικών (ATSEP) με πτυχίο Πληροφορικής

- ΠΕ Ηλεκτρονικών (ATSEP)

- ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών

- ΤΕ Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων (AFISO)

- ΤΕ Ηλεκτρονικών (ATSEP) με πτυχίο Πληροφορικής

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε.) στην οποία δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.