Στεγαστικά δάνεια – επιδότηση επιτοκίου : Δεύτερη ευκαιρία για όσους κόπηκαν - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Στεγαστικά δάνεια – επιδότηση επιτοκίου : Δεύτερη ευκαιρία για όσους κόπηκαν


Μία νέα ευκαιρία, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης του επιτοκίου σε στεγαστικά δάνεια, θα έχουν οι δανειολήπτες που κόπηκαν από τον πρώτο γύρο των αιτήσεων.


Οι προϋποθέσεις άλλαξαν και πλέον μπορούν να ενταχθούν περισσότεροι!

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα “περάσουν” στην πλατφόρμα οι αλλαγές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε παλιούς και νέους ενδιαφερόμενος να πάρουν την επιδότησης του επιτοκίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι την Κυριακή 23 Απριλίου ο αριθμός των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί είχε αυξηθεί σε 62.400. Από αυτές έχουν ολοκληρωθεί 23.400 εκ των οποίων 2.733 ήταν μη επιλέξιμες. Επίσης, 16.937 αιτήσεις ακυρώθηκαν ενώ 39.071 δεν έχουν ολοκληρωθεί. 

Όμως με τα νέα και ευνοϊκότερα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα έχουν τη δυνατότητα να να ενταχθούν στο πρόγραμμα πολλοί από τους δανειολήπτες που έχασαν την ευκαιρία, αφού όπως σημειώνουν αρμόδιες πήγες “τυχόν παλιότερες απόρριψης θα αγνοούνται”.

Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από τις τράπεζες, υπολογίζεται ότι καλύπτει περίπου 50.000 νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, τα οποία πιέζονται περισσότερο από τις αλλεπάλληλες αυξήσεις επιτοκίων μετά τον περσινό Ιούνιο.Tα νέα όρια είναι τα εξής:


Στο συνολικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο, με την εξαίρεση του Επιδόματος Παιδιού, των μη ανταποδοτικών αναπηρικών επιδομάτων που χορηγούνται από το κράτος και της οικονομικής ενίσχυσης για ανάδοχους γονείς.

Αντίστοιχα είναι και τα όρια καταθέσεων, για κάθε τύπο νοικοκυριού. Όσον αφορά στη συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 156.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 19.500 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 234.000 ευρώ.


Σύμφωνα με την Κοινη Υπουργικη Απόφαση, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

α) Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης

β) δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής

γ) δηλώνουν δαπάνες άνω των 1.500 ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία

δ) δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Δικαιούχος επιδότησης είναι αυτός που έχει εμπράγματο δικαίωμα επί της κύριας κατοικίας και συνδέεται με την οφειλή προς το χρηματοδοτικό ίδρυμα ως πρωτοφειλέτης, άρα δεν καλύπτονται οι εγγυητές. 

Ο δικαιούχος ένταξης στο πρόγραμμα πρέπει να έχει ως κύρια κατοικία το ακίνητο επί του οποίου έχει εγγραφεί εμπράγματο βάρος για την εξασφάλιση της οφειλής του προς το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, όπως αυτό προκύπτει από την τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή από κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό.


Τα οφέλη

Από την εξόφληση της δόσης του Μαΐου ενεργοποιείται και το πρόγραμμα “ανταμοιβής” περίπου 400.000 συνεπών δανειοληπτών. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των συστημικών τραπεζών, η νέα δόση υπολογίζεται σύμφωνα με το επιτόκιο αναφοράς, όπως διαμορφώθηκε στις 31 Μαρτίου, μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης (-0,20%). 

Το επιτόκιο αυτό θα διατηρηθεί σταθερό σε όλη τη 12μηνη περίοδο που ισχύει το πρόγραμμα. Από την πλευρά τους οι Συνεταιριστικές τράπεζες κινήθηκαν πιο “επιθετικά” με “ψαλίδισμα” του επιτοκίου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης (0,50%).

-Το πρόγραμμα ισχύει για στεγαστικά δάνεια και καταναλωτικά δάνεια με εξασφάλιση. 

Δύο είναι οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα:

α) Το δάνειό να έχει εκταμιευτεί έως και 31/12/2022
β) Το δάνειο να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 28/4/2023.

Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται αυτομάτως, χωρίς αίτηση αλλά για για να διατηρηθεί η προνομιακή τιμολόγηση σε όλη τη διάρκεια της περιόδου που ισχύει το πρόγραμμα, θα πρέπει οι δανειολήπτες να παραμείνουν συνεπείς στην εξόφληση της δόσης του δανείου κάθε μήνα.


protothema.gr