Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Δια Βίου ΜάθησηςΤην Πέμπτη 23/02/2023 έγινε η έναρξη του δια ζώσης προγράμματος, “Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες”, στο 1ο Γυμνάσιο του Δήμου Θέρμης. Αντικείμενό του είναι η επαφή, η ευαισθητοποίηση και η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε θέματα υγείας που αφορούν τους ίδιους, την κοινότητα καθώς και ολόκληρη την ανθρωπότητα. 

Εκπαιδευτής του προγράμματος είναι ο κ. Νικόλαος Κουκολής. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 25 ώρες και θα το παρακολουθήσουν 20 εκπαιδευόμενοι.

· Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες

Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (1946) η Υγεία είναι «η κατάσταση της πλήρους Σωματικής, Ψυχικής και Κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». Η πρόληψη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Υγείας του ανθρώπου και συμβάλλει στη μείωση της θνησιμότητας περισσότερο από τη θεραπευτική. 

Η προληπτική φροντίδα αφορά στην καταπολέμηση και αποφυγή των κινδύνων που απειλούν την υγεία του ανθρώπου, στην υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών. Απαιτεί συστηματική προσπάθεια και συχνά βοήθεια από ειδικούς επιστήμονες.

Πρώτες βοήθειες είναι η άμεση παροχή βοήθειας ή περίθαλψης σε θύμα κάποιου ατυχήματος ή σε πάσχοντες από μια οξεία νόσο με σκοπό την επείγουσα αντιμετώπιση απειλητικών καταστάσεων για τη ζωή και την Υγεία. Σκοπός της παροχής των Πρώτων Βοηθειών είναι η διατήρηση της ζωής, η πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης, η ανακούφιση από τον πόνο και η βοήθεια για ανάνηψη. Η αναγκαία γνώση παροχής Πρώτων Βοηθειών μπορεί να αποκτηθεί από τον οποιοδήποτε με απλή διαδικασία και πρακτικές ασκήσεις δεδομένου “Κάλλιο προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν”.

Η θεματική ενότητα «Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες» έχει ως στόχο, με ένα συνεκτικό και περιεκτικό τρόπο, να ξεναγήσει τους εκπαιδευόμενους στους τομείς βελτίωσης της ψυχικής και σωματικής υγείας καθώς και της παροχής άμεσης βοήθειας σε έκτακτες περιπτώσεις. Έτσι, πραγματεύεται θέματα που αφορούν την σημαντικότητα της έννοιας της παροχής πρώτων βοηθειών και πώς η ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας οδηγεί στην πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, βασικοί τομείς που αναλύονται στη θεματική ενότητα του προγράμματος είναι η απόκτηση και η ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων που αφορούν την πρόληψη και την αντίδραση σε μια ποικιλία επικίνδυνων καταστάσεων, όπως επίσης και η ανάπτυξη μεθοδολογικών παραμέτρων βασικής σημασίας για μια επιτυχημένη παροχή πρώτων βοηθειών. Είναι προφανές ό,τι, το δια ζώσης πρόγραμμα

‘’Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες’’ διαθέτει ως βασικό του στόχο την καταγραφή της διαχρονικής εξέλιξης των επιστημονικών γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα και την διεπιστημονική διάστασή τους.

Τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης υλοποιούνται από τον Δήμο Θέρμης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Παράλληλα, συνεχίζονται ακόμη οι αιτήσεις για όλα τα προγράμματα τα οποία έχουν αντικείμενα:

1. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή (25 ώρες)

2. Εθελοντισμός και κοινωνική δράση (25 ώρες)

3. Εξαρτήσεις και πρόληψη (15 ώρες)

4. Βασικά Αγγλικά Α1 (50 ώρες)

5. Οικιακή μελισσοκομία (25 ώρες)

6. Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες (25 ώρες)

7. Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη κινηματογράφου (25 ώρες)


Τα προγράμματα δύναται να υλοποιηθούν στις Δ.Κ. Βασιλικών, Τριλόφου και Θέρμης με την προϋπόθεση, να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων για έναρξη του κάθε προγράμματος.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. : 2313300730
Ταχ. Διεύθυνση: Ουγκώ Β. 4
Email: v.chrimatopoulos@thermi.gov.gr

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έκτος από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στην Θέρμη (2313300730), στο Κοινοτικό Κατάστημα Τριλόφου (2392330210), στο ΚΕΠ Βασιλικών (2396024040), στο ΚΕΠ Πλαγιαρίου (2313337500) και στο Κοινωνικό Φαρμακείο στην Ν. Ραιδεστό (2313300739 επιλογή 2).

Τηρείται αυστηρά, σειρά προτεραιότητας.