Συνεργασία για την ανάδειξη των Μονοπατιών του Όρους Χορτιάτη - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Συνεργασία για την ανάδειξη των Μονοπατιών του Όρους ΧορτιάτηΠροχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή και ανάδειξη των Μονοπατιών του Όρους Χορτιάτη και τη Διασύνδεσής τους με το Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας Θράκης και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Στόχος των τριών φορέων είναι η ανάπτυξη από κοινού πρωτοβουλίας με σκοπό την ανάδειξη των περιπατητικών μονοπατιών στην ευρύτερη περιοχή του Όρους Χορτιάτη και την εξασφάλιση διασύνδεσής τους με το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, καθώς και η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την κατασκευή και ανάδειξη της πλέον αναγνωρισμένης και βέλτιστης διαδρομής εντός του Όρους Χορτιάτη.

Η ανάπτυξη βασικών υποδομών, στις οποίες εντάσσονται και τα δασικά μονοπάτια, θα συμβάλλει στην ανάδειξη διαδρομών διασύνδεσης της πόλης με το φυσικό στοιχείο και στην ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης κατοίκων και επισκεπτών του χώρου. 

Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η περιβαλλοντική προστασία της περιοχής και ταυτοχρόνως αξιοποιείται οικοτουριστικά και τουριστικά, με όρους απολύτως συμβατούς και βιώσιμους για το φυσικό περιβάλλον και το οικοσύστημα στο οποίο εντάσσεται.