Μπαράζ από χριστουγεννιάτικα ραβασάκια ξεκίνησε η Εφορία - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Μπαράζ από χριστουγεννιάτικα ραβασάκια ξεκίνησε η Εφορία

 

Αγώνας δρόμου από την ΑΑΔΕ, με μπαράζ ειδοποιητηρίων για φόρους και πρόστιμα. Ποιοι πιάνονται στα δίχτυα, λίγο πριν την παραγραφή των υποθέσεων με την έλευση της νέας χρονιάς.


Λίγες μέρες πριν την παραγραφή των υποθέσεών τους, χιλιάδες φορολογούμενοι πέφτουν στα δίχτυα της εφορίας και δέχονται μαζικά ειδοποιητήρια για την πληρωμή φόρων και προστίμων παρελθουσών χρήσεων.

Τα ραβασάκια αφορούν κυρίως συνταξιούχους με αδήλωτα αναδρομικά, αλλά και εργαζόμενους με αδήλωτα εισοδήματα, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, φορολογικές υποθέσεις εισοδήματος ΦΠΑ και κεφαλαίου…

Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των υποθέσεων, η παραγραφή τους στις 31 Δεκεμβρίου, και για ακόμη μια χρονιά η ΑΑΔΕ πατάει το γκάζι ελέγχων, διασταυρώσεων και βεβαιώσεων, προκειμένου να μη χαθούν λόγω παραγραφής φόροι, τέλη και πρόστιμα.


Τα ενημερωτικά ειδοποιητήρια δεν έχουν καινοτομίες. 

Οι φορολογούμενοι ενημερώνονται πως έχουν προθεσμία 30 ημερών να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις από την ώρα που βεβαιώθηκαν ή εναλλακτικά, αν διαφωνούν, έχουν τη δυνατότητα και πάλι εντός 30 ημερών να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή.

Στη βάση απόφασης του ΣτΕ, το Δημόσιο χάνει στις 31 Δεκεμβρίου 2022 το δικαίωμα επιβολής φόρων και προστίμων στην περίπτωση που έως το τέλος του μήνα δεν καταλογιστούν και μια σειρά οφειλών που μπορεί να αφορούν:

⇾Ανακριβή δήλωση ή μη δήλωση αναδρομικών ποσών που εισπράχθηκαν εντός του 2016 για παλαιότερα έτη.

⇾Ανακριβή στοιχεία ακαθάριστων εσόδων και δαπανών για τη διαχειριστική περίοδο 2016 επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

⇾Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2013, για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2019.

⇾Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τη χρήση του έτους 2011 για τις οποίες, μετά τη λήξη της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής, περιήλθαν σε γνώση των αρμόδιων φορολογικών αρχών «συμπληρωματικά στοιχεία» για απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

⇾Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη χρήση του έτους 2006, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Για τις υποθέσεις αυτές, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής.


euro2day.gr