Δε θα γίνουν αυξήσεις στα δημοτικά τέλη στο Δ.Θέρμης για το 2023 ανακοινώνει ο Δήμος - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δε θα γίνουν αυξήσεις στα δημοτικά τέλη στο Δ.Θέρμης για το 2023 ανακοινώνει ο Δήμος
//Ανακοίνωση Δ.Θέρμης:


Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη στο δήμο Θέρμης – Από τους φθηνότερους δήμους στην Κεντρική Μακεδονία

Σταθερά, στα επίπεδα του 2022, παραμένουν τα δημοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού στο δήμο Θέρμης και για το έτος 2023. 

Την απόφαση αυτή έλαβε το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου, έπειτα από σχετική εισήγηση του αντιδημάρχου Οικονομικών Απόστολου Τσολάκη. 

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί αισθητή μείωση των δημοτικών τελών το έτος 2021, μεσοσταθμικά κατά 10%, ενώ επί μία δεκαετία, από το 2011 και εντεύθεν δεν είχε γίνει καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη. 

Μειώσεις είχαν γίνει και το 2022 οι οποίες αφορούσαν ειδικούς συντελεστές για περιπτώσεις βοηθητικών χώρων, στεγασμένων και μη, σε κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα.
Αποφασίσαμε να κρατήσουμε σταθερά τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, παρά τη μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών που σημειώθηκε το 2022 και προβλέπεται να συνεχιστεί και για το 2023 εξ αιτίας των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας και πρωτίστως σε αυτές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων. 
Είναι πολιτική μας επιλογή να μην επιβαρύνουμε τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του δήμου μας, αυξάνοντας τα δημοτικά τέλη όταν ήδη η ακρίβεια πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο δήμος Θέρμης έχει τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, αλλά είναι και από τους φθηνότερους δήμους στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία. 
Ειδικότερα, δε, για τις επιχειρήσεις, είμαστε ο φθηνότερος δήμος κι αυτός είναι ένας βασικός λόγος που οι επιχειρηματίες επιλέγουν το δήμο μας για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους,
δηλώνει ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος.

“Είμαστε υπερήφανοι για τα χαμηλά ανταποδοτικά τέλη και προσπαθούμε καθημερινά να γίνουμε καλύτεροι και ως προς τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πολίτες και στις επιχειρήσεις”, τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος. 

Επισημαίνει, παράλληλα, ότι “οι μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια, στο ρεύμα και στο πετρέλαιο, θα έχουν επιπτώσεις και στο δήμο, στα καύσιμα για τα απορριμματοφόρα, καθώς και στην κατανάλωση στο φωτισμό και γι’ αυτό ομόφωνα οι δήμοι διεκδικούμε να δοθούν γενναίες αυξήσεις στη χρηματοδότηση προκειμένου να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πολύ αυξημένο κόστος”.


Οι κατοικίες

Σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ο γενικός συντελεστής υπολογισμού των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις κατοικίες διατηρείται στο 1,10€/τ.μ., όπως ισχύει από το 2011. Επίσης διατηρούνται οι δύο ειδικοί συντελεστές, οι οποίοι θεσπίστηκαν από το 2021, σχετικά με τους βοηθητικούς χώρους των κατοικιών (υπόγεια, κλειστοί χώροι στάθμευσης) στο 0,30€/τ.μ. (από 1,10 που ήταν, μείωση 72,7%) και στο 0,10€/τ.μ. (μείωση 91%) για βοηθητικούς χώρους εκτός της κατοικίας οι οποίοι δεν διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά χρησιμοποιούνται.

Παράλληλα, διατηρείται η μείωση η οποία θεσπίστηκε από το 2021, από το 1,10€/τ.μ. στα 0,80€/τ.μ. (μείωση 27,3%) του συντελεστή για τους χώρους στους οποίους λειτουργούν εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στα 0,60€/τ.μ. (μείωση 45,5%) για τους χώρους τους οποίους χρησιμοποιούν σωματεία, αθλητικοί, πολιτιστικοί και αγροτικοί σύλλογοι.Οι επιχειρήσεις


Όσον αφορά τα στεγασμένα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις, οι συντελεστές παραμένουν στα ίδια επίπεδα, όπως διαμορφώθηκαν για το έτος 2021, μετά τις μειώσεις που αποφασίστηκαν τότε. 

Παράλληλα, διατηρούνται και οι τέσσερις νέοι ειδικοί συντελεστές που θεσπίστηκαν το 2022 οι οποίοι αποφέρουν σημαντικές μειώσεις που αφορούν βοηθητικούς ή μη στεγασμένους χώρους επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι συντελεστές έχουν ως εξής:για ακίνητα με εμβαδόν έως 6.000 τ.μ. ο γενικός συντελεστής παραμένει στα 1,95€/τ.μ. (από τα 2,10€/τ.μ. που ήταν ως το 2020).

για ακίνητα με εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. και για το εμβαδόν πάνω από αυτό το όριο, ο συντελεστής παραμένει στο 1€/τ.μ. (από 1,26€/τ.μ. που ήταν ως το 2020).

για γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έως 1.000 τ.μ. ο συντελεστής παραμένει στο 0,20. Για το εμβαδό από 1.000 τ.μ. και έως 6.000 τ.μ. ο συντελεστής παραμένει επίσης στο 0,20, αλλά υπολογίζεται μόνον το 30% της επιφάνειας. Για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. ο συντελεστής μειώνεται στα 0,10€/τ.μ.

Παραμένουν επίσης ως έχουν οι τέσσερις μειωμένοι ειδικοί συντελεστές για στεγασμένα ακίνητα οι οποίοι φέρουν σημαντικές ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις και είχαν θεσπιστεί το 2022. 

Συγκεκριμένα:

για βοηθητικούς χώρους εντός του κύριου όγκου της επαγγελματικής στέγης (υπόγεια, κλειστοί χώροι στάθμευσης, αποθηκευτικοί χώροι) ο συντελεστής παραμένει στα 0,85€/τ.μ. (από 1,95€/τ.μ. που ήταν ως το 2021, μειωμένος κατά 56,4%)

για βοηθητικούς στεγασμένους χώρους εκτός του κύριου όγκου της επαγγελματικής στέγης ο συντελεστής παραμένει στο 0,50€/τ.μ. (από το 1,95€/τ.μ. που ήταν, μείωση κατά 74%).

για ασφαλτοστρωμένο ελεύθερο περιβάλλοντα χώρο της επαγγελματικής στέγης ο συντελεστής διατηρείται στα 0,20€/τ.μ (από 0,96€/τ.μ. που ήταν, μειωμένος κατά 79%), τέλος,

για αντλιοστάσια γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ο συντελεστής διατηρείται στα 0,20€/τ.μ. (από 1,95€/τ.μ. έως 2,10€/τ.μ. που ήταν ως το 2021).
Μη στεγασμένα ακίνητα


Όσον αφορά τα μη στεγασμένα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις, οι συντελεστές παραμένουν ως έχουν και συγκεκριμένα:για ακίνητα με εμβαδόν έως 6.000 τ.μ. (για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και έως 6.000 τ.μ. υπολογίζεται το 40% της επιφάνειας) ο συντελεστής ορίζεται στα 0,96€/τ.μ. 

Για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. ο συντελεστής παραμένει στο 0,25€/τ.μ.

για αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς και για γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις επιφάνειας έως 6.000 τ.μ. (για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και έως 6.000 τ.μ. υπολογίζεται το 30% της επιφάνειας) ο συντελεστής παραμένει στα 0,10€/τ.μ.

για αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά συστήματα, επιφάνειας άνω των 6.000 τ.μ. και για το εμβαδόν πάνω από αυτό το όριο, ο συντελεστής διατηρείται στα 0,03€/τ.μ., ενώ για τις γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ανάλογων εμβαδών στο 0,02€/τ.μ.

για εργοτάξια κτιριακών έργων και μόνον για το εμβαδόν της επιτρεπόμενης κάλυψης ο συντελεστής διατηρείται στα 0,96€/τ.μ.
Εκπτώσεις 50% για ευπαθείς ομάδες


Σύμφωνα με την ίδια απόφαση προβλέπεται έκπτωση 50% στα δημοτικά τέλη για τις ακόλουθες ομάδες πολιτών:

α. Δικαιούχοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».

β. Άτομα με αναπηρία 67% και άνω, που επωφελούνται προνοιακών επιδομάτων, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ.

γ. Πολύτεκνες οικογένειες, με ετήσιο εισόδημα έως 30.000 ευρώ, επαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, εφόσον τουλάχιστον τέσσερα τέκνα συνεχίζουν να είναι προστατευόμενα μέλη.

δ. Επίσης, από το 2021, στις ομάδες οι οποίες δικαιούνται έκπτωσης 50% περιλαμβάνονται και οι τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 15.000 ευρώ, εφόσον και τα τρία παιδιά συνεχίζουν να είναι προστατευόμενα μέλη.