ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκαν κατά 15,2% οι πράξεις υιοθεσίας πέρυσι, σε σχέση με το 2020 - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκαν κατά 15,2% οι πράξεις υιοθεσίας πέρυσι, σε σχέση με το 2020


Σε 184 ανήλθαν οι πράξεις υιοθεσίας στη χώρα πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 15,2% σε σχέση με τις 217 το 2020.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, οι υιοθεσίες θηλέων ανήλθαν σε 101 και οι υιοθεσίες αρρένων ανήλθαν σε 83, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,6% και 24,5%, αντίστοιχα.


Οι θετοί γονείς, κατά κύριο λόγο, είναι δύο σύζυγοι. Στην κατηγορία αυτή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 1,6% στις πράξεις υιοθεσίας, ενώ σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στις υιοθεσίες από θετό γονέα που αντιπροσωπεύει μονογονεϊκή οικογένεια (54,5%).

Όσον αφορά τη νομική κατάσταση των βιολογικών γονέων των υιοθετηθέντων τέκνων, τη μεγαλύτερη κατηγορία αποτελούν τα τέκνα που γεννήθηκαν εκτός γάμου. Από τη σύγκριση των εν λόγω στοιχείων μεταξύ 2020 και 2021, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των πράξεων υιοθεσίας κατά 69,4% στην κατηγορία των τέκνων που γεννήθηκαν εντός γάμου.

Τέλος, σχετικά με την ηλικία των υιοθετηθέντων, η πλειονότητα (56%) των πράξεων υιοθεσίας αφορούσε σε τέκνα της ηλικιακής ομάδας 0- 5 ετών. Γενικά παρατηρήθηκε μείωση στον αριθμό των πράξεων υιοθεσίας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες των υιοθετηθέντων εκτός από την ηλικιακή ομάδα 6- 10 ετών, στην οποία παρουσιάστηκε αύξηση 36,4%.

ΑΠΕ-ΜΠΕ