Τα προβλήματα Βασιλικών και Λακκιάς έθεσε ο πρόεδρος της Κοινότητας Βασιλικών στη Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Τα προβλήματα Βασιλικών και Λακκιάς έθεσε ο πρόεδρος της Κοινότητας Βασιλικών στη Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης


//Ανακοίνωση της Κοινότητας Βασιλικών

Πραγματοποιήθηκε χθες η Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θέρμης στο "σινε Θερμαις" με θέμα Προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θέρμης έτους 23.

Κλήθηκα ως Πρόεδρος Κοινότητας Βασιλικών να συμμετέχω και παίρνοντας το λόγο έκανα γνωστά τα προβλήματα των Βασιλικών και της Λακκιας και κοινοποίησα στον Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας τα αναγκαία και σημαντικά έργα που πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν στη Κοινότητα Βασιλικών.

Με ικανοποίηση είδα τα περισσότερα από τα έργα που έχουμε ιεραρχήσει και προτεραιοποιησει ως νέα Κοινοτική Αρχή που αναλάβαμε έχουν ενταχθεί στο σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θέρμης με συγκεκριμένους κωδικούς, μελέτες και προϋπολογισμό.

Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Όπως είπα και δια ζώσης εκτός από την Πλατεία Χάνια που παίρνει σάρκα και οστά λόγω του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης Βασιλικά 200χρονια
" από τα υπόλοιπα έργα που επιμένουμε να διεκδικούμε δεν έχουν ξεκινήσει και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Έθεσα ευθέως στον κ Δήμαρχο την άποψη μου ως εκπρόσωπος των Βασιλικών και της Λακκιας πως τα προβλήματα που ταλανίζουν την Κοινότητα Βασιλικών δεν φρεναριστηκαν τώρα ξαφνικά λόγω υγειονομικής,οικονομικής, ενεργειακής κρίσης,ανατίμησης πρώτων υλών, καθυστερήσεις και απενταξεις εργολάβων λόγω ακρίβειας κλπ.

 Είναι χρόνια προβλήματα που η Διοίκηση του Δήμου Θέρμης δεν πήρε ποτέ την ώριμη πολιτική απόφαση για να τα προτεραιοποιησει ως αναγκαία.Ύδρευση, Αποχετευτικό, Κόμβοι, Γέφυρα παλιά σφαγεία, Κέντρο Πολιτισμού, Καπη Λακκιας, Γενικό Πολεοδομικο Σχέδιο, Διάνοιξη Δρόμων Αναδασμού σε αυτά επιμένουμε και θα δικαιωθούμε γιατί το θέλει και το δικαιούται η Κοινωνία.

Έθεσα επίσης δημόσια στον κ Δήμαρχο το ερώτημα με ποιο κριτήριο η Διοίκηση του Δήμου Θέρμης κατανέμει τους πόρους και τα έργα στις Κοινότητες, δηλαδή με το πληθυσμιακό κριτήριο, το δημογραφικό, το αναπτυξιακό, ορεινοτητα, αγροτικοτητα, πεδινοτητα, απόσταση από το Κέντρο του Δήμου κλπ.

Συμφώνησε ο Δήμαρχος πως πολλά έργα στα Βασιλικά πρέπει να γίνουν και μάλιστα έπρεπε να έχουν γίνει πριν χρόνια και μάλιστα επί Δήμου Βασιλικών, συγκεκριμένα η Γέφυρα θα γίνει μέσω της Μελέτης Διευθέτησης Ανθεμουντα, το αποχετευτικό θα ολοκληρωθεί όπως είπε του χρόνου τέτοιο καιρό, δύο αγροτικοί δρόμοι που θα ξεκινούν και θα τελειώνουν στα Βασιλικά άμεσα θα ασφαλτοστρωθούν, δίκτυο ύδρευσης θα αντικατασταθεί σε δύο σημεία από ΔΕΥΑΘ.

Επίσης μου απάντησε όσον αφορά την κατανομή των πόρων και των έργων πως αυτή γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τα προβλήματα των Κοινοτήτων και όχι με πληθυσμιακά και άλλα κριτήρια.