Έρχονται σχεδόν 4.000 προσλήψεις – Ποιες ειδικότητες αφορούν - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Έρχονται σχεδόν 4.000 προσλήψεις – Ποιες ειδικότητες αφορούνΜέσα στο επόμενο διάστημα θα γίνουν 3.898 προσλήψεις στο Δημόσιο. Ανάμεσα σε άλλα, οι προσλήψεις θα αφορούν υπουργεία, δήμους και δημόσιους φορείς.

Υπουργείο Παιδείας: 280 μόνιμες θέσεις

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 3Κ/2022 που αφορά 280 μόνιμες προσλήψεις στην Παιδεία. Η προκήρυξη θα αφορά την πλήρωση 280 μόνιμων θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, οι οποίες θα κατανέμονται ως εξής:

Υπουργείο Παιδείας: Πλήρωση 185 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας,

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευση: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας,

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας,

ΑΠΘ: Πλήρωση 12 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας,

ΠΔΕ Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης: Πλήρωση 19 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ,

ΑΣΚΤ: Πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ κατηγορίας,

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας,

Γενικά Αρχεία του Κράτους: Πλήρωση 14 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,

Πολυτεχνείο Κρήτης:
Πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ, ΥΕ κατηγορίας,

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας,

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πλήρωση 3 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας,

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο:
Πλήρωση 7 θέσεων ΠΕ,ΔΕ κατηγορίας,

ΕΜΠ:
Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας,

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,

ΔΠΘ: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας


Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσέων: Πλήρωση 1 θέσεως ΔΕ κατηγορίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πλήρωση 3 θέσεων ΤΕ κατηγορίας


ΕΛΣΤΑΤ: 115 νέες προσλήψεις – Ποιες ειδικότητες αφορούν

Η ΕΛΣΤΑΤ θα προσλάβει το επόμενο διάστημα 115 μόνιμους υπαλλήλους. Αναλυτικά, για τις θέσεις των υπαλλήλων στατιστικής ζητούνται:

Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ΑΕΙ ή Μαθηματικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.


Για τις θέσεις υπαλλήλων πληροφορικής οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν:

✔  Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής ή

✔  Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:

(i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή

(ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή

✔  Απολυτήριος τίτλος:
 • κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
 • ή τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου
 • ή ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
 • άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση

122 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού

Στο τραπέζι του ΑΣΕΠ βρίσκεται αυτήν την περίοδο προκήρυξη 4Κ/2022 που αφορά 122 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.


Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 63 προσλήψεις σε φορείς

Με 63 νέους υπαλλήλους θα ενισχυθούν δυο φορείς του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για το Πράσινο Ταμείο (υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 62 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1 θέσεως ΔΕ κατηγορίας.

Σχέδιο προκήρυξης για άλλες 70 θέσεις


Σχέδιο προκήρυξης για 70 θέσεις επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ. Θα γίνουν προσλήψεις σε έξι φορείς:
 • στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πλήρωση 11 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,
 • στο ΜΤΠΥ για την πλήρωση 11 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,
 • στο ΝΑΤ για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ κατηγορίας,
 • στον ΟΠΕΚΑ για την πλήρωση 24 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας,
 • στον ΟΑΕΔ για την πλήρωση 15 θέσεων ΠΕ κατηγορίας και
 • στο ΕΚΚΑ για την πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας.

128 θέσεις εργασίας στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Νέο σχέδιο προκήρυξης για την πλήρωση 128 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας υπουργείο Εθνικής Άμυνας επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν, ανάμεσα σε άλλες, είναι: ΔΕ τεχνικού/ηλεκτρολογίας, ΤΕ Μηχανικών Ναυπήγησης, ΠΕ μηχανικών/ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, ΠΕ μηχανικών/μηχανολόγος μηχανικός, κ.α.

500 προσλήψεις στο ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ προχωράει στην πρόσληψη 500 μόνιμων υπαλλήλων και προσλήψεις διευθυντών και γενικών διευθυντών από τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα με τριετή θητεία . Οι προσλήψεις αφορούν σε 500 μόνιμους υπαλλήλους που θα πέσουν στη μάχη των εκκρεμών συντάξεων αλλά και στο νέο τηλεφωνικό κέντρο του υπουργείου Εργασίας 1555.ΕΥΔΑΠ: 145 μόνιμοι

Έρχονται 145 θέσεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.), όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, την οποία ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το υπουργείο Εργασίας δημοσιοποίησε στο Εθνικό Τυπογραφείο τις θέσεις που θα διατεθούν για τα προστατευόμενα άτομα του ν.2643/1998. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν από την προκήρυξη είναι: ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Οδηγοί C Κατηγορίας, ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ Οικονομικοί και ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί.

Προσλήψεις 550 συνοριοφυλάκων


Με νέα δεδομένα θα προσληφθούν εντός του 2022 οι συνοριοφύλακες. Αναλυτικά, θα ενισχυθεί η δύναμη των συνοριοφυλάκων με 550 άτομα, από τα οποία 250 θα τοποθετηθούν στην Αλεξανδρούπολη και τα υπόλοιπα 300 στους τρεις νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας.

ΟΣΕ: 200 μόνιμες προσλήψεις με διαδικασίες fast track


Έρχονται 200 συνολικά προσλήψεις στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις Πρότυπες Προτάσεις. Οι προσλήψεις στον ΟΣΕ θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η διάταξη τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Αναλυτικά καταγράφονται οι εξής ειδικότητες:

 • ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων,
 • ΔΕ Σταθμαρχών,
 • ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών,
 • ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Σύμφωνα με την τροπολογία, ο προσλήψεις θα διενεργούνται από τον ΟΣΕ Α.Ε., βάσει σειράς προτεραιότητας και των κριτηρίων του άρθρου 29 του ν. 4765/2021.

Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον υπουργό Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης του ΟΣΕ και ύστερα από έγκριση του ΑΣΕΠ, η οποία διαβιβάζεται εντός δέκα ημερών από την ημέρα παραλαβής του αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά και μετά την αξιολόγησή τους από τον ΟΣΕ θα συνταχθούν προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων μέσα έναν μήνα από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι προσωρινοί πίνακες θα αποσταλούν στον Α.Σ.Ε.Π., μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 ημερών, ενώ το ΑΣΕΠ Θα πρέπει να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο εντός είκοσι ημερών.

Δήμοι: 725 θέσεις συμβασιούχων εργαζόμενων

Με 1.725 εποχικούς υπαλλήλους ενισχύονται οι δήμοι για την κάλυψη αναγκών εν όψει καλοκαιριού. Συγκεκριμένα με τρεις εγκριτικές αποφάσεις δρομολογούνται οι νέες προσλήψεις στους ΟΤΑ και πιο αναλυτικά θα καλυφθούν:

 • 711 θέσεις ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου,
 • 262 θέσεις ατόμων σε 23 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα έχουν διάρκεια έως οκτώ (8) μήνες και τέλος επτακοσίων πενήντα δύο
 • 752 θέσεις ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Οι θέσεις περιλαμβάνουν προσλήψεις σε δήμους όλης της χώρας για τις ανάγκες κάλυψης αναγκών που προκύπτουν κατά τη θερινή περίοδο.

Μεταξύ των ειδικοτήτων που ζητούνται είναι: οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, μάγειρες, καθαριστές, υπάλληλοι παραλίας, διοικητικό προσωπικό, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί κ.λπ.

Μερικά από τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις θα είναι:

✔η αίτηση,

✔πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
✔αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της ✔αστυνομικής ταυτότητας.


tanea.gr