ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 437 προσλήψεις στο υπουργείο Μετανάστευσης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 437 προσλήψεις στο υπουργείο ΜετανάστευσηςΜόνιμες προσλήψεις και 25 ειδικότητες μέσω ΑΣΕΠ, πώς θα κάνετε αίτηση

Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 473 ατόμων, στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από την Πέμπτη 10 Μαρτίου στις 8 το πρωί.

Πιο συγκεκριμένα, η προκήρυξη 2Κ/2022 του ΑΣΕΠ αφορά στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ενώ οι 473 θέσεις εργασίας αφορούν σε 25 ειδικότητες και κατανέμονται σε όλη τη χώρα.


Οι ειδικότητες

Συγκεκριμένα, στην 2Κ/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ οι 473 θέσεις μόνιμου προσωπικού κατανέμονται ως εξής:


Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 106 θέσεις
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • ΠΕ Κοινωνιολόγων
 • ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Μηχανολόγων Μηχανικών)
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Πολίτικων Μηχανικών)
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Τοπογράφων Μηχανικών)
 • ΠΕ Νομικών
 • ΠΕ Πληροφορικής
 • ΠΕ Στατιστικής


Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - 87 θέσεις
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα Δομικών Έργων)
 • ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)
 • ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα Μηχανολόγων Μηχανικών)
 • ΤΕ Νοσηλευτών
 • ΤΕ Πληροφορικής


Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - 177 θέσεις

 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 • ΔΕ Οδηγών
 • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
 • ΔΕ Τεχνικών (ειδικότητα ΔΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΓΩΝ )
 • ΔΕ Τεχνικών (ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ )
 • ΔΕ Τεχνικών (ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)
 • ΔΕ Τηλεφωνητών


Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - 103 θέσεις
 • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού


Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στην προκήρυξη, πρέπει:

👉  Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία, που έχει οριστεί έως τις 28 Μαρτίου 2022.


👉  Να προμηθευτούν και να υποβάλλουν παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο οι υποψήφιοι προμηθεύονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο)

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 10 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 28 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

protothema.gr