Γονικές παροχές σε 15 λεπτά μέσω του myProperty, δείτε το εγχειρίδιο χρήσης από την ΑΑΔΕ - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Γονικές παροχές σε 15 λεπτά μέσω του myProperty, δείτε το εγχειρίδιο χρήσης από την ΑΑΔΕΤα μυστικά των γονικών παροχών σε οκτώ ερωτήσεις - απαντήσεις - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι πριν επισκεφθούν τους συμβολαιογράφους.
Ανοιχτή βρίσκεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα myProperty, μέσω της οποίας υποβάλλονται ψηφιακά δηλώσεις δωρεάς και γονικής παροχής. Πλέον οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται –στις περισσότερες περιπτώσεις– να μεταβούν στην εφορία, αλλά με λίγα κλικ και μέσα σε τουλάχιστον 15 λεπτά, μπορούν να ολοκληρώσουν γονικές παροχές και δωρεές.


Πλέον οι γονικές παροχές αρχίζουν και τελειώνουν στο γραφείο του συμβολαιογράφου, μειώνοντας τον κόπο, χρόνο και τη γραφειοκρατία.


Δείτε το Εγχειρίδιο, πατώντας ΕΔΩ.


Τι ισχύει για τις γονικές παροχές σε χρήμα; Ποια και πόσα περιουσιακά στοιχεία δηλώνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα;


Τα ερωτήματα που προηγήθηκαν απαντώνται από την ΑΑΔΕ σε έναν οδηγό για τις γονικές παροχές προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες πριν φθάσουν στον συμβολαιογράφο.


Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, από τις 20 Δεκεμβρίου θα υποβάλλονται οι δηλώσεις δωρεάς και γονικής παροχής για ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (ΑΠΑΑ), κινητά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους (μετοχές, αυτοκίνητα, έργα τέχνης, κ.λπ.) και χρηματικά ποσά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία (σύζυγοι, παιδιά, εγγόνια, παππούδες, γιαγιάδες) ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα MyProperty.


Η δήλωση δωρεάς – γονικής παροχής συμπληρώνεται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη και υποβάλλεται από τους συμβαλλομένους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών Taxisnet.


1. Ποιο είδος δήλωσης δωρεάς – γονικής παροχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά;

Πρώτα υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής οι αρχικές δηλώσεις φόρου δωρεάς – γονικής παροχής ακινήτου εντός αντικειμενικού συστήματος και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που δωρίζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο (βλ. πιο κάτω). 
Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής, για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου δωρεάς ή γονικής παροχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «myProperty – Φορολογία δωρεών – Γονικών παροχών» του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔE, εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννιέται μετά την έναρξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής.


2. Ποια περιουσιακά στοιχεία δηλώνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα;

Από τις 20 Δεκεμβρίου οι δηλώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα MyProperty.

Περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς – γονικής παροχής και συγκεκριμένα:

α) Ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (ΑΠΑΑ).

β) Κινητά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους (ενδεικτικά: μετοχές, απαιτήσεις, αξίες, αυτοκίνητα, έργα τέχνης κ.λπ.).

γ) Χρηματικά ποσά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία, εφόσον για τη δωρεά – γονική παροχή υπάρχει μεταφορά του χρηματικού ποσού μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Ηλεκτρονικά επίσης υποβάλλονται και οι δηλώσεις για τη ματαίωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο (μέσω του myProperty).


3. Ποιο είδος δήλωσης δωρεάς – γονικής παροχής δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά;

Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις, οι τροποποιητικές δηλώσεις, οι δηλώσεις με αίτημα αναβολής φορολογίας, οι δηλώσεις που υποβάλλονται για τη σύνταξη συμβολαίου δωρεάς αιτία θανάτου καθώς και για τη διόρθωση ή επανάληψη συμβολαίου, εκτός αν κατά τη σύνταξη του συμβολαίου αυτού οφείλεται εξαρχής ολόκληρος ο φόρος, οι δηλώσεις που αφορούν ακίνητα εκτός ΑΠΑΑ, οι δηλώσεις με αντικείμενο κινητά κάθε είδους ή μετρητά, για τα οποία ο φορολογούμενος παρέχει ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, προκειμένου να βεβαιωθεί ο φόρος σε δόσεις, οι δηλώσεις με αντικείμενο χρηματικά ποσά προς τους δικαιούχους της Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, οι δηλώσεις με αντικείμενο χρηματικά ποσά προς δικαιούχους της Α΄ κατηγορίας, όταν ο φόρος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), δηλώσεις δωρεάς ακινήτου σε εκτέλεση προσυμφώνου με αυτοσύμβαση και γενικότερα δηλώσεις που υποβάλλονται μονομερώς από τον δωρεοδόχο. 
Σε έντυπη μορφή υποβάλλονται επίσης οι δηλώσεις δωρεάς επικαρπίας, η οποία περιέρχεται στον ψιλό κύριο που έχει ήδη υπαχθεί σε φόρο για την ψιλή κυριότητα και αποκτάει και την επικαρπία, για την οποία υπόκειται σε φόρο για τα υπόλοιπα δέκατα της αξίας της πλήρους κυριότητας (εδάφ. 2 παρ. 3 άρθρου 15 του κώδικα). Σε επόμενο στάδιο θα υποστηρίζονται όλα τα προαναφερόμενα είδη δηλώσεων, αφού η εφαρμογή θα εξελίσσεται διαρκώς.


Σε πόσες δόσεις αποπληρώνεται ο φόρος

4. Ποιες χρηματικές παροχές/κινητά περιουσιακά στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά;

Υποβάλλονται μόνο αυτά που μεταβιβάζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Οταν δεν πρόκειται να συνταχθεί συμβόλαιο υποβάλλονται χειρόγραφα στη ΔΟΥ. Προσοχή: δωρεές/γονικές παροχές χρηματικών ποσών προς τα πρόσωπα της Α΄ κατηγορίας (σύζυγοι, παιδιά, εγγόνια, παππούδες, γιαγιάδες) για τις οποίες συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, δηλώνονται μέσω της εφαρμογής myProperty μόνον εφόσον υπάρχει μεταφορά του χρηματικού ποσού μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και συνυποβάλλεται και το αντίστοιχο παραστατικό της τράπεζας. Εφόσον δεν γίνεται η μεταφορά των χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ακόμη και αν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, δηλώνονται με χειρόγραφη δήλωση στη ΔΟΥ. Επίσης, δωρεές χρηματικών ποσών προς τα πρόσωπα της Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, ανεξάρτητα αν γίνονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή αν γίνονται με μεταφορά μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κ.λπ., δηλώνονται πάντοτε με χειρόγραφη δήλωση στη ΔΟΥ.


5. Πού και πώς υποβάλλονται οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου δωρεάς – γονικής παροχής;

Αρχικά θα υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ που υποβλήθηκε η αρχική δήλωση φόρου δωρεάς – γονικής παροχής. Σε επόμενες εκδόσεις της εφαρμογής προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχης εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου δωρεάς – γονικής παροχής.


6. Πώς γνωρίζει ο δωρεοδόχος ότι πρέπει να καταβάλει φόρο δωρεάς – γονικής παροχής;

Θα λάβει μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση για ποια υποβληθείσα δήλωση φόρου δωρεάς – γονικής παροχής, ποιο ποσό και την ημερομηνία λήξης πληρωμής.


7. Ποιος καταβάλλει τον φόρο δωρεάς – γονικής παροχής;

Ο φόρος δωρεάς – γονικής παροχής βαρύνει τον δωρεοδόχο.


8. Σε πόσες δόσεις καταβάλλεται ο φόρος δωρεάς – γονικής παροχής ακινήτου έπειτα από υποβολή δήλωσης για σύνταξη συμβολαίου;

Καταβάλλεται σε έως 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις (ή έως 24 εφόσον πρόκειται για ανήλικο υπόχρεο), που η κάθε μία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ (πλην της τελευταίας). Εάν ο υπόχρεος καταβάλει το σύνολο του φόρου μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης διμηνιαίας δόσης, έχει δικαίωμα έκπτωσης 5%. 
Εάν ο φόρος είναι μικρότερος των 500 ευρώ το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ και χωρίς έκπτωση. Αν η δήλωση αφορά μόνο κινητά και η καταβολή του φόρου δεν διασφαλίζεται, ο φόρος βεβαιώνεται σε μία δόση και καταβάλλεται εντός τριών ημερών από τη βεβαίωση.
Δεν υπάρχουν σχόλια