Πολεμικό Ναυτικό: Πρόσκληση για κατάταξη με τη 2021 Γ/ΕΣΣΟ - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Πολεμικό Ναυτικό: Πρόσκληση για κατάταξη με τη 2021 Γ/ΕΣΣΟΑναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια
  η εγκύκλιος διαταγή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με την οποία καλούνται να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό με την 2021 Γ/ΕΣΣΟ, κατηγορίες στρατευσίμων.
Οι υπόχρεοι για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό πρέπει να έχουν μαζί τους αρνητικό τεστ ανίχνευσης κορονοϊού SARS COV 2, το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την πρώτη ημέρα παρουσίασής τους (ή άλλου είδους αντίστοιχη εξέταση ή έλεγχο ή μέτρο ή πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά τη διάρκεια των εξετάσεων-δοκιμασιών).

Οι υπόχρεοι για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό με θετική δοκιμασία μοριακής ανίχνευσης κορονοϊού COVID-19 (PCR) δεν μεταβαίνουν για κατάταξη, αλλά οφείλουν να αποστείλουν στο φρουραρχείο του τόπου κατοικίας τους βεβαίωση θετικού αποτελέσματος του μοριακού ελέγχου, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, τονίζεται στην εγκύκλιο διαταγή.
Δεν υπάρχουν σχόλια