Η e-Learning πλατφόρμα Skills4MSEs για την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων σου άνοιξε! - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Η e-Learning πλατφόρμα Skills4MSEs για την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων σου άνοιξε!Το ΚΕΠΑ ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του διασυνοριακού έργου με τίτλο “Building communities of knowledge for competitive MSEs” και ακρωνύμιο Skills4MSEs.

Το έργο Skills4MSEs* υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Balkan – Mediterranean Cooperation Programme 2014 – 2020” με συνολικό προϋπολογισμό 504.278,00 ευρώ.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διασυνοριακής δομής μάθησης με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης και άλλων εργαλείων υποστήριξης για υπάρχουσες και δυνητικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε φυσική μορφή, με έμφαση στις κατηγορίες: α) Βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες, β) Προσωπικές – ήπιες δεξιότητες (soft skills) και γ) Δεξιότητες πληροφορικής και τεχνολογικές δεξιότητες.

Το έργο, και η online πλατφόρμα eLearning, απευθύνονται κυρίως σε:

· Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

· Νεοσύστατες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις (start-ups)

· Κοινωνικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)

· Επιχειρηματίες 2ης ευκαιρίας, (50ετών+)

· Μετανάστες με μόνιμη κατοικία στον τόπο υλοποίησης του έργου

· …ή απλά σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.

Τα online μαθήματα που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει μέσα από την
e-Learning πλατφόρμα αφορούν σε καλλιέργεια και ενδυνάμωση δεξιοτήτων με έμφαση στις ακόλουθες κατηγορίες:

Βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες

· Διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου

· Διαχείριση των οικονομικών μίας επιχείρησης

· Προβολή και προώθηση μίας επιχείρησης

· Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων

· Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου, κ.α.

Ήπιες δεξιότητες (soft skills)

· Ομαδικότητα

· Επικοινωνία

· Καινοτόμες ιδέες – δημιουργικότητα

· Λήψη αποφάσεων

· Διαχείριση χρόνου

· Διαχείριση συγκρούσεων στον επιχειρηματικό χώρο

· Προσωπικές δεξιότητες (αυτοπεποίθηση, ικανότητα εργασίας υπό πίεση, επαγγελματισμός κτλ.) κ.α.

Δεξιότητες πληροφορικής και τεχνολογικές δεξιότητες

· Βασική χρήση εφαρμογών Η/Υ

· Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram)

· Επικοινωνία σε ψηφιακό περιβάλλον (π.χ. Skype)

· Ψηφιακό μάρκετινγκ

· Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων

· Προγραμματισμός, κ.α.

Η e-learning πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες: https://skills4mses.eu/on-line-training/
ή να κάνουν την εγγραφή τους στην e-Learning πλατφόρμα εδώ!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
με την κα. Δέσποινα Καμπουρίδου στα γραφεία του ΚΕΠΑ (Τηλ.: 2310 480.000 -εσωτ.: #231
– email: kabouridoud@e-kepa.gr).Δεν υπάρχουν σχόλια