ΟΣΕ: Κερδοφορία για πρώτη φορά μετά από χρόνια στον προϋπολογισμό του 2021 - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

ΟΣΕ: Κερδοφορία για πρώτη φορά μετά από χρόνια στον προϋπολογισμό του 2021
Κέρδη 26,8 εκατ. ευρώ προβλέπει προϋπολογισμός 2021 του ΟΣΕ μετά από συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προβλέπει ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε από τον υπουργό Υποδομών – Μεταφορών Κ. Καραμανλή ο Ο.ΣΕ. Α.Ε. θα έχει έσοδα 370.252.823 ευρώ και έξοδα 343.406.823 με το πλεόνασμα να φτάνει τα 26.846.000.

Τα έσοδα προέρχονται:

328,5 εκατ. ευρώ από κρατική επιδότηση και πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και
30,7 εκατ. ευρώ από πωλήσεις.

Ο ΟΣΕ διαθέτει προσωπικό 1.126 ατόμων, εκ των οποίων 1.062 με συμβάσεις αορίστου χρόνου και 64 με έμμισθη εντολή.

Η ετήσια επιχορήγηση του ΟΣΕ παρέμεινε στα 45 εκατ. ευρώ, ενώ οι εγκεκριμένοι πόροι του ΠΔΕ διαμορφώνονται στα 243 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο έξοδο αναφέρεται στη κατηγορία «Καθαρή Κτήση Παγίων», το οποίο ανέρχεται στα 207,7 εκατ. ευρώ.

Οι ζημιές του 2019

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία, οι οικονομικές καταστάσεις 2019 του ΟΣΕ προέβλεπαν αρνητικό αποτέλεσμα (ζημίες) ύψους 461,5 εκατ. ευρώ, με αύξηση ζημιών 185,3 εκατ. ευρώ.

Από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019 συγκριτικά με το 2018 προκύπτει:

* Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 7,02%, ποσού 1,8 εκατ. ευρώ, αλλά πτώση των συνολικών εσόδων κατά -2,9%, ποσού 3,2 εκατ. ευρώ.

* Αύξηση των συνολικών εξόδων κατά 47,3%, ποσού 182 εκατ. ευρώ.

* Το αποτέλεσμα της χρήσης ήταν ζημία -461,5 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε επιδεινωθεί κατά 67,11%, σε σχέση με το 2018, που η ζημιά ήταν -185 εκατ. ευρώ.

* Το Αποτέλεσμα προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στην χρήση 2019 ήταν ζημιογόνο, στα -11,5 εκατ. ευρώ, ενώ το 2018 ήταν -0,4 εκατ. ευρώ (επιδείνωση κατά -11,1 εκατ. ευρώ).

Οι υποχρεώσεις του ΟΣΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο αυξήθηκαν το 2019 κατά 342 εκατ. ευρώ λόγω της κατάπτωσης εγγυήσεων δανείων και κατά 192 εκατ. ευρώ, διότι, σύμφωνα με το από την 6.7.2020 διαβιβαστικό των εκθέσεων καταγραφής και αξιολόγησης του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, η εμπορική αξία του μεταβιβασθέντος τροχαίου υλικού ορίστηκε στο ποσό των 310 εκατ. ευρώ.Το νέο διοικητικό συμβούλιο


Σημειώνεται ότι λίγες εβδομάδες πριν συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού κ. Σπυρίδων Πατέρας, εξέφρασε την ισχυρή του βούληση και διάθεση για την επίτευξη των στόχων που καλείται να υλοποιήσει και ζήτησε από τους εργαζόμενους αλλά και όλους όσους σχετίζονται και ενδιαφέρονται για τον ελληνικό σιδηρόδρομο να συνταχθούν πίσω από αυτή τη προσπάθεια για την αναμόρφωση του. 

Αναφέρθηκε ακόμη στις ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται για τον Ελληνικό Σιδηρόδρομο με το άνοιγμα της αγοράς κυρίως στις εμπορευματικές και τις διευρωπαϊκές μεταφορές.
Αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου

Παραθέτοντας τις προτεραιότητες της θητείας του, ο κ. Πατέρας ανέφερε ότι, αυτές είναι η αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου, ο εκσυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων τόσο στο επιβατικό όσο και στο σιδηροδρομικό σκέλος τους, η ολοκλήρωση των νέων σιδηροδρομικών συνδέσεων των λιμένων με την ενδοχώρα, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας προς δημιουργία πράσινου σιδηροδρομικού ενεργειακού δικτύου και άλλων δράσεων αλλά και η ανάπτυξη των τουριστικών δρομολογίων.

Ειδικότερα σχετικά με τη συντήρηση και αναβάθμιση του δικτύου τόνισε ότι «χρειάζεται αναδιοργάνωση του τρόπου αντιμετώπισης και ανάθεσης των Συμβάσεων σε αυτούς τους τομείς με γνώμονα την υψηλού επιπέδου μακροχρόνια παροχή υπηρεσιών συντήρησης που θα αποσκοπεί στην διατήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου στο επίπεδο που απαιτείται ώστε να βελτιωθούν οι χρόνοι μετάβασης και η αξιοπιστία του.

«Μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές δοκιμασμένες σε χώρες με σύγχρονες σιδηροδρομικές μεταφορές, θα επιδιώξουμε σαν διοίκηση να βοηθήσουμε, ώστε να καταστήσουμε το σιδηρόδρομο ποιοτικό και ελκυστικό και να τον φέρουμε πιο κοντά στον πολίτη, ώστε να θεωρείται στην ελληνική κοινωνία μια πολύ αξιόπιστη, οικονομική και ενεργειακά βιώσιμη μεταφορική λύση», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ.

Μαρία Μόσχου
moved.gr