Η Eυρώπη φέρνει, για πρώτη φορά, πρόταση για τα κρυπτονομίσματα - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Η Eυρώπη φέρνει, για πρώτη φορά, πρόταση για τα κρυπτονομίσματαΈναν τομέα, τον οποίο έχει αγγίξει ελάχιστα μέχρι τώρα, επιχειρεί να ακουμπήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για την αγορά των κρυπτονομισμάτων, στην οποία η Ευρώπη φιλοδοξεί να θέσει κανόνες, και μάλιστα πρώτη στα παγκόσμια δεδομένα.
Η Ένωση στη νέα δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα συμπεριέλαβε πρόβλεψη για τα κρυπτονομίσματα, επιχειρώντας να καθορίσει παγκόσμια πρότυπα για τον χώρο αυτό. Μεταξύ άλλων, η Ένωση προωθεί, για πρώτη φορά, νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, οι οποίες αλλάζουν άρδην το τοπίο στον χώρο των λεγόμενων “crypto”.

Στη νέα δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, που ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιλαμβάνεται νομοθετική πρωτοβουλία για τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία (ψηφιακή αναπαράσταση αξιών ή δικαιωμάτων που μπορούν να αποθηκεύονται και να διακινούνται ηλεκτρονικά). 

Ο «κανονισμός για τις αγορές των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων» (MiCA) αναμένεται να τονώσει την καινοτομία, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και προστατεύοντας τους επενδυτές από κινδύνους.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή στην ιστοσελίδα του ο ΣΕΠΕ, ο κανονισμός θα προσφέρει νομική σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου για τους εκδότες και τους παρόχους κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων. Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στους φορείς εκμετάλλευσης που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε ένα κράτος μέλος να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την ΕΕ («μηχανισμός διαβατηρίου»).

Επιπλέον, οι διασφαλίσεις περιλαμβάνουν κεφαλαιακές απαιτήσεις, φύλαξη περιουσιακών στοιχείων, υποχρεωτική διαδικασία διαχείρισης των καταγγελιών στη διάθεση των επενδυτών και δικαιώματα του επενδυτή έναντι του εκδότη. Οι εκδότες σημαντικών κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (αποκαλούμενα παγκόσμια σταθερά κρυπτονομίσματα) θα υπόκεινται σε αυστηρότερες απαιτήσεις (π.χ. όσον αφορά το κεφάλαιο, τα δικαιώματα των επενδυτών και την εποπτεία).

Τεχνολογίες blockchain
Η Επιτροπή προτείνει επίσης ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς, που επιθυμούν να δοκιμάσουν να συναλλάσσονται και να διακανονίζουν συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα υπό μορφή κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων. Το πιλοτικό καθεστώς αποτελεί τη λεγόμενη «προσέγγιση δοκιμαστηρίου» – ή ελεγχόμενο περιβάλλον.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει προσωρινές παρεκκλίσεις από τους υφιστάμενους κανόνες, ώστε οι ρυθμιστικές Αρχές να μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας «κατανεμημένου καθολικού» (σσ περισσότερο κοινός τύπος τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού είναι το blockchain).

Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει ότι οι ρυθμιστικές Αρχές μπορούν να αντιμετωπίζουν κινδύνους για την προστασία των επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στις εταιρείες να δοκιμάσουν και να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην πράξη οι ισχύοντες κανόνες.


Υπεύθυνη καινοτομία
«Η Επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει την υπεύθυνη καινοτομία στον χρηματοοικονομικό τομέα της ΕΕ, ιδίως για τις εξαιρετικά καινοτόμες ψηφιακές νεοφυείς επιχειρήσεις, μετριάζοντας παράλληλα τυχόν δυνητικούς κινδύνους όσον αφορά την προστασία των επενδυτών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο» αναφέρει σχετικά η Επιτροπή, σχολιάζοντας ότι το μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα είναι ψηφιακό.

 moved.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια