Τελευταία Νέα:

Εξέταση ενστάσεων Eθνικού Kτηματολογίου για την Κοινότητα ΤριλόφουΟ Δήμος Θέρμης ενημερώνει ότι την Πέμπτη 01/10/2020 στις 16:30 η 13 η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων
κατά των προσωρινών Κτηματολογικών, Πινάκων και Διαγραμμάτων της ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου για την Κοινότητα του Τριλόφου, θα εξετάσει τις ενστάσεις που φαίνονται στον συνημμένο πίνακα παρακάτω. 

Όσοι εν ιστάμενοι επιθυμούν, καλούνται να παραστούν, η συνεδρίαση της επιτροπής θα γίνει στο δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1 στον 2ο όροφο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια