Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Παράταση έως 28/9 για τις αιτήσεις - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Παράταση έως 28/9 για τις αιτήσεις


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία τροποποιέιται η ΓΔΟΥ 217/15.09.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούλιο 2020» (Β’ 3948).

Με την τροποποίηση δίνεται παράταση για τις αιτήσεις έως 28.9.2020.

«Η παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 217/15.09.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 3948), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».»»Δεν υπάρχουν σχόλια