Παρατείνονται έως 25 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για βρεφονηπιακούς σταθμούς - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Παρατείνονται έως 25 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για βρεφονηπιακούς σταθμούςΠαρατείνεται έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ώρα 12:00 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο «Πρόγραμμα Οικονομικής στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής ηλικίας, περιόδου 2020-2021». 

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, η οποία ξεκίνησε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, αφορά εργαζόμενους γονείς που είναι:

1. υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), με την προϋπόθεση ότι έχουν συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2019,το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει τις :

• 30.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά
• 33.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά
• 36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά και
• 39.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως από πέντε (5) και άνω.

2. εργαζόμενοι γονείς που είναι μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι είχαν δικαίωμα υποβολής στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2020 –2021, αλλά δεν έλαβαν voucher λόγω εισοδηματικών κριτηρίων (μεγαλύτερο οικογενειακό εισόδημα).
 
Το νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, έχει ως ακολούθως:
 
Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
Έως 25/9/2020  Ώρα 12:00

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων
25/9/2020

Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων
26-28/9/2020

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων
30/9/2020

Δεν υπάρχουν σχόλια