Τελευταία Νέα:

Δ.ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ : Νέες ειδικότητες για το σχολικό έτος 2020-2021Από το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) Θέρμης ανακοινώθηκαν οι ειδικότητες για το σχολικό έτους 2020-2021.
Σύντομα θα ανακοινωθεί από το Δ.ΙΕΚ ο τρόπος ηλεκτρονικής εγγραφής των μαθητών.

Οι ειδικότητες είναι :

Επίσης, από το Δ.ΙΕΚ Θέρμης δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη/εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ
Σύμφωνα με τη ανακοίνωση, καλούνται οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Kατάρτισης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην ιστοσελίδα:
mitrooiek.minedu.gov.gr (ο σύνδεσμος θα ενεργοποιηθεί με την έναρξη των αιτήσεων) στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ.
Κ1/104717/10-08-2020 (Β’ 3393) Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα πρόσκληση.


Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο ορίζεται: από 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 έως και 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00.


Δεν υπάρχουν σχόλια