Ρύθμιση 100 δόσεων για οφειλές στους Δήμους. Τις 1000 αγγίζουν μέχρι στιγμής οι αιτήσεις στη ΔΕΥΑ Θέρμης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Ρύθμιση 100 δόσεων για οφειλές στους Δήμους. Τις 1000 αγγίζουν μέχρι στιγμής οι αιτήσεις στη ΔΕΥΑ ΘέρμηςΣχεδόν χίλιοι συνδημότες μας, “εκμεταλλεύτηκαν” τη νέα παράταση και έσπευσαν, έως και σήμερα, να ρυθμίσουν τις οφειλές παλαιότερων ετών προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης. 


Οι αιτήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές και το επόμενο 15 νθημερο. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το ΦΕΚ 145 που εκδόθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 «ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ» και με τις διατάξεις του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α`) , στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλες οι βεβαιωμένες οφειλές καθώς και αυτές που θα βεβαιωθούν έως και 29.11.2019 (αντικατάσταση εδ.α` παρ.1 άρθρου 110 Ν. 4611/2019). 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019.


Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση των 120 δόσεων και η παράταση που δόθηκε για την ένταξη σε αυτήν αποτελούν την τελευταία ευκαιρία για όσους έχουν οφειλές προς το Δημόσιο.

Οι πολίτες ανταποκρίθηκαν μαζικά στη νομοθετική ρύθμιση των 100 δόσεων και στο Δήμο Θέρμης. Συγκεκριμένα 959 συνδημότες μας έσπευσαν ως νωρίς εχθές το πρωί να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ενώ στα Γραφεία της ΔΕΥΑ Θέρμης θα συνεχίζεται η υποβολή σχετικών αιτήσεων για 15 ακόμη ημέρες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Παράλληλα, χιλιάδες οφειλέτες εντάχθηκαν στη ρύθμιση μέχρι σήμερα σε όλη τη χώρα, ρυθμίζοντας οφειλές ύψους 2,5 δισ. ευρώ, οι οποίες μαζί με τις προσαυξήσεις ύψους 898,5 εκατ. ευρώ φθάνουν συνολικά στα 3,3 δισ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση των 100 δόσεων παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη, όπως:
● Μείωση του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης από τα 30 στα 20 ευρώ.

● Μείωση επιτοκίου από 5% στο 3%.

● Δυνατότητα σε όλα τα νομικά πρόσωπα με βασική οφειλή μέχρι 1.000.000 ευρώ να ρυθμίσουν την οφειλή τους μέχρι 100 δόσεις, που μέχρι σήμερα συνέβαινε μόνο για τα φυσικά πρόσωπα.

● Αποδέσμευση των κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών.

● Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας.

Αναλυτικά το άρθρο 6 της σχετικής απόφασης – ρύθμισης προβλέπει τα εξής:

Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29.11.2019, μπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:». 
2. Το άρθρο 111 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), αντικαθίσταται, ως εξής: «Άρθρο 111 Προθεσμία υποβολής αίτησης. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 31.12.2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι συνδημότες μας μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 460530 έως και τις 31/12/2019.