Τελευταία Νέα:

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Αύξηση στη δωρεά και στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούςO Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), από το 2007 έχει θεσπίσει την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους ως Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περισσότεροι από 280 εκατομμύρια άνθρωποι ανά την υφήλιο πάσχουν σήμερα από χαμηλή όραση ή τύφλωση και στους δύο οφθαλμούς τους. Η τέταρτη συχνότερη αιτία τύφλωσης παγκοσμίως είναι οι παθήσεις του κερατοειδούς χιτώνα. Στη πλειοψηφία αυτών των παθήσεων η μείωση της όρασης είναι αναστρέψιμη και μπορεί να αποκατασταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με μεταμόσχευση κερατοειδούς.

Όπως είναι γνωστό, στη χώρα μας, κυρίως λόγω ελλιπούς ενημέρωσης, οι δότες οργάνων δεν αρκούν για την κάλυψη των αναγκών σε μοσχεύματα. Παρά τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των φορέων καθώς και την αυταπάρνηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην άσκηση των καθηκόντων τους, η λίστα αναμονής για μεταμόσχευση κερατοειδούς βαίνει σταθερά αυξανόμενη, καθώς οι ανάγκες της κοινωνίας για μεταμόσχευση διαρκώς μεγαλώνουν, λόγω της αύξησης των παθήσεων του κερατοειδούς. Αυτό καταδεικνύει τη σημασία της δωρεάς κερατοειδούς ως ύψιστη πράξη συμπάθειας προς τους συνανθρώπους μας.

Από τον Ιούλιο του 2018 η Β’ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» έχοντας λάβει σχετική άδεια λειτουργίας ως Μονάδας Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς πραγματοποιεί μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς τόσο ολικού πάχους όσο και τις νεώτερες μεταμοσχεύσεις ενδοθηλίου (DSAEK, DMEK).

Αποτέλεσμα εικόνας για μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς"

Έως σήμερα έχουν ήδη διενεργηθεί επιτυχώς 44 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς στους χώρους του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» με ευεργετικά αποτελέσματα για ισάριθμους συνανθρώπους μας που έπασχαν από έντονη απώλεια όρασης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον κοινωνικό ρόλο του νοσοκομείου μας. Αξίζει να σημειωθεί πως εντός του 2018 πραγματοποιήθηκαν 7 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς, ενώ εντός του 2019 και έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 37.
Στην προσπάθεια αυτή αξίζει να τονισθεί η ουσιώδης αρωγή στο εν λόγω εγχείρημα της Διοίκησης του Γ.Ν.«Παπαγεωργίου» καθώς και του συνόλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου μας. 

Τέλος, ιδιαίτερα καταλυτική συμμετοχή στο εν λόγω εγχείρημα έχει το Παράρτημα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) Βορείου Ελλάδος αλλά και η ΜΕΘ τόσο του Νοσοκομείου μας όσο και όλων των άλλων ιδρυμάτων της Βορείου Ελλάδος, για την ενημέρωση των συγγενών προς ανεύρεση πιθανού δότη.

Είναι λοιπόν στο χέρι όλων μας να αναδείξουμε το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής, καθώς την ώρα της μεγαλύτερης οδύνης για την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, κάποιος με μοναδικό κίνητρο την αγάπη και τη γενναιοδωρία αποφασίζει να υπερβεί τον πόνο και να γεφυρώσει τη ζωή με τον θάνατο.
Δεν υπάρχουν σχόλια