Τελευταία Νέα:

Ανακοίνωση για πρόσληψη 7ατόμων με δίμηνη σύμβαση εργασίας στον Δ.Θέρμης


Ο Δήμαρχος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσκληση, με αρ.πρ. 49462/26-11-2019, πρόσληψης με 2/μηνη σύμβαση εργασίας επτά ( 7 ) ατόμων ειδικότητας:

α) ΔΕ Ηλεκτρολόγος- Εγκαταστάτης 1ης Ομάδας, Α΄ Ειδικότητας ( 2 θέσεις)
β) ΔΕ Οικοδόμος ( 2 θέσεις)
γ) ΔΕ Σιδεράς-Ηλεκτροσυγκολλητής ( 1 θέση)
δ) ΔΕ Οδηγός Γ΄κατηγορίας ( ΠΕΙ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) ( 2 θέσεις)

Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας και καλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 27-11-2019 έως και Δευτέρα 2-12-2019, στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού,  1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου (Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη)τηλ. επικοινωνίας 2313-300743 και 742.
Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.


Δεν υπάρχουν σχόλια