Τελευταία Νέα:

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θέρμης κοντά στο “Χαμόγελο του παιδιού”


Έπειτα από πρόσκληση απευθυνόμενη στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης από τον οργανισμό “Χαμόγελο του Παιδιού”, τα στελέχη ανταποκρίθηκαν και παρευρέθηκαν στην απολογιστική εκδήλωση του έργου “Υπηρεσίες Στήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»”, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη.

Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Γιαννόπουλος, ο οποίος και επεσήμανε ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αξιοποιεί ευκαιρίες ανάπτυξης δράσεων με σκοπό τη στήριξη παιδιών και των οικογενειών τους. 

Επίσης, αναφέρθηκε στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και του Οργανισμού, η οποία απέφερε άριστα αποτελέσματα κατά την υλοποίηση του προγράμματος «Υποστήριξη στην Εργασία» και κατάφερε να στηρίξει οικογένειες, οι οποίες πλέον μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια. 

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, το επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού παρουσίασε το προφίλ του οργανισμού κι έπειτα τον απολογισμό του προγράμματος «Υποστήριξη στην Εργασία», τις υπηρεσίες στήριξης, τους στόχους της πράξης, τον αντίκτυπο στην Τοπική Κοινότητα και τα οφέλη συμμετοχής.

Ο σκοπός του προγράμματος επιτεύχθηκε μέσω συμβουλευτικής υποστήριξης (ψυχοκοινωνικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής), προγραμμάτων επιμόρφωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, διασύνδεσης με άλλα τμήματα και δράσεις του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αλλά και διασύνδεσης με άλλους φορείς και υπηρεσίες, μέσα στους οποίους και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης. 

Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας, το διάστημα υλοποίησης της δράσης και έχοντας λάβει την απαραίτητη ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα του “Χαμόγελου του Παιδιού” σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα, ενημέρωσε και παρέπεμψε πολίτες, που το είχαν ανάγκη, ώστε να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη δράση.

thermi.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια