Τελευταία Νέα:

Νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ από το υπ. ΟικονομικώνTρεις νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομικών:

Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού που συμβάλλουν στην ενίσχυση της μητροπολιτικότητας της Δυτικής Αθήνας
  • Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
  • Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής
  • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 15/7/2019 – 29/11/2019
Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού
  • Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
  • Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
  • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 11/7/2019 – 1/11/2019

Προώθηση στην απασχόληση ανέργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ
  • Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
  • Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
  • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 28/6/2019 – 23/8/2019

Δεν υπάρχουν σχόλια