Τελευταία Νέα:

Πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για παιδιά στους Παιδικούς & Βρεφ/κούς Σταθμούς Δ. Θέρμης για το 2019-2020

Αποτέλεσμα εικόνας για παιδικοι σταθμοι
Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ στον Τρίλοφο στις 10/07/19, πάρθηκε η απόφαση με αρ. 72/2019, σύμφωνα με την οποία καταρτίστηκαν οι πίνακες Μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής για το σχολικό έτος 2019-2020. 

Ο πίνακας Μοριοδότησης είναι με σειρά προτεραιότητας, βάσει οικονομικών και οικονομικών κριτηρίων, όπως αυτά ορίστηκαν στην απόφαση Δ.Σ. με αρ. 72/2017
Πίνακες Μοριοδότησης ανά  Δομή:


Πίνακες Μοριοδότησης ανά  Δομή:

Δεν υπάρχουν σχόλια