Τελευταία Νέα:

Προσλήψεις 16 ατόμων στο Δήμο Θέρμης για οδηγούς και συνοδούς απορριμματοφόρων


Ο δήμος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες), συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων, για την χρονική περίοδο Ιούλιος – Αύγουστος 2019 και συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με τη Προκήρυξη, 

Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία λόγω: 
1. 
Τον τελευταίο μήνα και ειδικότερα από τις 7-6-2019 υφίστανται επανειλημμένες βλάβες στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Θέρμης, με πιο πρόσφατη τη σημερινή βλάβη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες στην αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών που δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα. Ειδικότερα, οι παραπάνω βλάβες αναβάλλουν ή στην καλύτερη περίπτωση καθυστερούν την εκκένωση των φορτίων των οχημάτων ανακύκλωσης, τα οποία αναμένουν για να αδειάσουν στο Κ.Δ.Α.Υ. πλέον των δύο ωρών και χάνεται πολύτιμος χρόνος που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών. 

Απόρροια αυτής της κατάστασης είναι να συσσωρεύονται όγκοι αποβλήτων στους κάδους που μας αναγκάζουν να προβούμε, πέραν της μηχανικής αποκομιδής με τα απορριμματοφόρα, και σε χειρονακτική αποκομιδή με τη συνδρομή φορτηγών και επιπλέον εργατών καθαριότητας (που θα μεταφέρουν τα ανακυκλώσιμα υλικά σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης), γεγονός που μας δημιουργεί έκτακτη ανάγκη σε ανθρώπινο δυναμικό


2. 
Στα πλαίσια της προώθησης της χωριστή συλλογή οργανικών προδιαλεγμένων αποβλήτων (βιοαποβλήτων), αναμένεται η υπογραφή σύμβασης με τον Φο.Δ.Σ.Α. Κ.Μ, εντός του τρέχοντος μηνός, βάσει της οποίας ο δήμος θα προμηθευτεί το επόμενο διάστημα σχετικό εξοπλισμό (κάδους και απορριμματοφόρο όχημα) που απαιτείται για την συλλογή των βιοαποβλήτων (δηλαδή των επιπλέον καφέ κάδων που θα τοποθετηθούν άμεσα ως νέο ρεύμα αποβλήτων), οπότε θα προκύψει άμεση ανάγκη για έκτακτο προσωπικό που θα απασχοληθεί στον συγκεκριμένο τομέα που θα λειτουργήσει πιλοτικά. 

3. 
Λόγω των πρόσφατων δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν στην ταινία μεταφόρτωσης απορριμμάτων που διαθέτει ο δήμος προέκυψε έκτακτη ανάγκη για συντήρησή της με αποτέλεσμα τα απορριμματοφόρα οχήματα να μην έχουν πλέον τη δυνατότητα (μέσω της ταινίας) να μεταφορτώνουν τα απόβλητά τους σε μεγάλα φορτηγά (τράκτορες) που τα μετέφεραν στο Χυτά Μαυροράχης και έτσι τα απόβλητα μεταφέρονται έως τη χωματερή από τα συμβατικά απορριμματοφόρα. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, λόγω της μεγάλης απόστασης που διανύουν μέχρι τη χωματερή και του χρόνου που απαιτείται (περίπου 2,5 ώρες) μειώνονται τα δρομολόγια αποκομιδής (δηλαδή πραγματοποιείται ένα δρομολόγιο αποκομιδής ανά περιοχή αντί για δύο) με αποτέλεσμα να χρειάζεται να ενταχθούν εκτάκτως και εμβόλιμα στον προγραμματισμό περισσότερα απορριμματοφόρα (με τα αντίστοιχα πληρώματα) προκειμένου να είναι δυνατή η αποκομιδή όλων των απορριμμάτων του δήμου και ιδιαιτέρως στη Θέρμη, όπου παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα. 

4. 
Παραιτήθηκαν πρόωρα (στις 3/6/2019 και στις 26/6/2019) δύο από τους οδηγούς που προσελήφθησαν πρόσφατα ως Ι.Δ.Ο.Χ., βάσει της (1) σχετικής Απόφασης, με αποτέλεσμα η υπηρεσία μας να μην μπορέσει, όπως προγραμμάτιζε, να τους αξιοποιήσει μέχρι τις 16/7/2019 (οπότε και θα έληγαν οι συμβάσεις τους) σε βοηθητικά δρομολόγια για την αποσυμφόρηση των περιοχών του Ν.Ρυσίου, Πλαγιαρίου, Τριλόφου και Βασιλικών, όπου τον τελευταίο καιρό παρουσιάζεται το φαινόμενο της απόρριψης στους κάδους ογκωδών αντικειμένων τα οποία δεν μπορούν να συλλέξουν τα συμβατικά απορριμματοφόρα (καθώς υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί η πρέσα ή ο μύλος τους) και χρειάζεται η συνδρομή έκτακτου προσωπικού που θα προβεί στην συλλογή αυτών των αποβλήτων με άλλα μέσα (γερανοφόρα κλπ.). Επιπλέον, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι τρεις υπάλληλοί μας (δύο οδηγοί και ενός συνοδός απορριμματοφόρου) θα προβούν εντός μηνός σε παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης, οπότε και δημιουργούνται έκτακτες ανάγκες σε προσωπικό. 

5. 
Στις 31/7/2019 λήγει η σύμβαση πέντε (5) υπαλλήλων που είχαν μετακινηθεί από τη ΔΕΠΑΘ στο δήμο Θέρμης και των οποίων οι αιτήσεις για μετάταξη παραμένουν σε εκκρεμότητα (α.π.23057/19, α.π.22980/19, 22785/19, 22981/19, 22784/19), λόγω των πρόσφατων εκλογών και της κείμενης νομοθεσίας που αναστέλλει τις προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές μέχρι τις 31/8/19. Επομένως θα χρειαστεί έκτακτο προσωπικό για να καλύψει το κενό σε προσωπικό που θα δημιουργηθεί στο μεσοδιάστημα αυτό. 

6. 
Δε επίκειται άμεσα η πρόσληψη με οκτάμηνη σύμβαση οδηγών και εργατικού δυναμικού για το έτος 2019 (το οποίο θα κάλυπτε έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας) καθώς το αρμόδιο υπουργείο εσωτερικών δεν έχει αποστείλει ακόμα την έγκριση πρόσληψη 8μηνου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

7. 
Δεν έχει ολοκληρωθεί η πρόσληψη του συνόλου των υπαλλήλων που προβλέπονται από την 3Κ προκήρυξη και καθότι η όλη διαδικασία, όπως ενημερωθήκαμε με το (2) σχετικό, ενδέχεται να ολοκληρωθεί στις 30/10/2019, δημιουργούνται έκτακτες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. 

8. 
Υφίσταται έκτακτη ανάγκη, βάσει των οδηγιών που δόθηκαν με το (3) σχετικό, να αυξηθεί ο αριθμός των δρομολογίων των απορριμματοφόρων οχημάτων (με ανάλογη αύξηση των πληρωμάτων και μείωση του χρόνου απασχόλησης), εξαιτίας του πρόσφατου κύματος καύσωνα ο οποίος αφενός δυσκολεύει το έργο των πληρωμάτων, που εργάζονται κάτω από ιδιαιτέρως υψηλές θερμοκρασίες, αφετέρου καθιστά επιτακτική την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων, διότι όσο αυτά παραμένουν στους κάδους δημιουργούν μικρές υγειονομικές εστίες και έντονη δυσοσμία. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Για την κατηγορία ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων : 

Για τους ΔΕ Οδηγούς Γ΄ Κατηγορίας (5 Θέσεις) : 
1) - Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. επαγγελματικής κατάρτισης ειδικοτήτων 
(α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή 
(β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων. - Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή - Απολυτήριος τίτλος: - Eνιαίου πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή - Tεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή - Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας ,δηλ. - Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκίνητων ή - Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή - Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή - Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή - Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας, - ή 

Οποιοδήποτε Απολυτήριος Τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, - ή οποιοσδήποτε Απολυτήριος Τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. - θα προτιμηθούν οι υποιψήφιοι με εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίου με σχετική εμπειρία, η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε πρόσληψη υποψηφίου χωρίς κατατεθειμένη σχετική εμπειρία. 

Ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται 
α) με βεβαίωση δημοσίου φορέα ή 
β) με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της εργασίας.  Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και ΠΕΙ ( Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας). Για τους ΔΕ Οδηγούς Ε΄ Κατηγορίας (1 Θέση) : 
1) - Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. επαγγελματικής κατάρτισης ειδικοτήτων 
(α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή 
(β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων. - Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή - Απολυτήριος τίτλος: - Eνιαίου πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή - Tεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή - Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας ,δηλ. - Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκίνητων ή - Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή - Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή - Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή - Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας, - ή Οποιοδήποτε Απολυτήριος Τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, - ή οποιοσδήποτε Απολυτήριος Τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

 - θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών. 
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίου με σχετική εμπειρία, η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε πρόσληψη υποψηφίου χωρίς κατατεθειμένη σχετική εμπειρία.
 Ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται 
α) με βεβαίωση δημοσίου φορέα ή 
β) με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της εργασίας  Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Ε΄ Κατηγορίας και ΠΕΙ ( Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας). 

Για την κατηγορία ΥΕ Συνοδοί Απορριματοφόρων 
Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα. Επισημαίνεται ότι σχετική εμπειρία θα συνεκτιμηθεί θετικά κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων. 

Ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται 
α) με βεβαίωση δημοσίου φορέα ή 
β) με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της εργασίας 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση και τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής να προσκομίσουν επιπλέον και τα παρακάτω : 

1) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και 
2) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύμβασης με το Δήμο μας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. 
Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω. 
3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986,με την αποδοχή της τήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους από τον Δήμο Θέρμης. 

 Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου του Δήμου Θέρμης (Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12-07-2019 έως και 15-07-2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια