Εκδηλώσεις ενημέρωσης του Δήμου Θέρμης για τις υποχρεώσεις των πολιτών σύμφωνα με τις διατάξεις πυροπροστασίας - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Εκδηλώσεις ενημέρωσης του Δήμου Θέρμης για τις υποχρεώσεις των πολιτών σύμφωνα με τις διατάξεις πυροπροστασίας


Εκδηλώσεις ενημέρωσης για τις υποχρεώσεις των πολιτών σύμφωνα με τις διατάξεις πυροπροστασίας


Ο Δήμος Θέρμης διοργανώνει εκδηλώσεις-ενημέρωσης σχετικά με την «Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων», καθώς και για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων. 

Η ενημέρωση θα γίνει από τον αναπληρωτή προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, Δημήτρη Καρακύριο, δασολόγο, περιβαλλοντολόγο M.Sc, PhD και θα αφορά:

➛Την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των οικισμών του Δήμου Θέρμης για δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με το νέο κανονισμό.

Ενημέρωση για τον νέο κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.

Ενημέρωση για το σχέδιο απομάκρυνσης πληθυσμού ανά οικισμό σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την προσεχή Πέμπτη 6 Ιουνίου, στις 5 το απόγευμα, στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης. Θα αφορά τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους προέδρους και τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων, ενώ θα είναι ανοιχτή για τους πολίτες της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης.


Ανάλογες εκδηλώσεις για τους πολίτες θα γίνουν:

Για τη Δημοτική Ενότητα Μίκρας, στον Τρίλοφο, τη Δευτέρα 10 Ιουνίου, στις 5 το απόγευμα, στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα δημοτικού συμβουλίου).

Για τη Δημοτική Ενότητα Βασιλικών, στα Βασιλικά, την Τρίτη 11 Ιουνίου, στις 5 το απόγευμα, στο δημοτικό κατάστημα.

Για το συγκεκριμένο θέμα, το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης ενημερώνει τους πολίτες για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις και είναι οι εξής:

Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Η’ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΦΕΚ 3475/24-05-2023

ΑΦΟΡΑ

Ακίνητα με κτίσμα εκτός σχεδίου οικισμού και με απόσταση (σε ακτίνα) 300 μέτρων από δασικές εκτάσεις σύμφωνα με τους δασικούς χάρτες https://gis.ktimanet.gr/gis/forestfinal

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, ούτε στην περίπτωση που υπάρχει εντός αυτών κτίσμα βοηθητικής χρήσης για την αποθήκευση εξοπλισμού, εργαλείων και υλικών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση γεωργικής δραστηριότητας.

Εφόσον το ακίνητο εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού απευθυνόμαστε σε τεχνικούς επιστήμονες (δασολόγο ή μηχανικό) για να αξιολογήσει την επικινδυνότητα του ακινήτου και να προχωρήσει στη σύνταξη των ακόλουθων εγγράφων/δικαιολογητικών:
 • Έκθεση Αξιολόγησης Επικινδυνότητας
 • Τεχνική Έκθεση Μέτρων
 • Δήλωση Εφαρμογής Μέτρων

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα έντυπα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Ισόγειο, Δημαρχείο Θέρμης) ή στο Πρωτόκολλο της Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης (1ο χλμ Θέρμης – Τριαδίου Κτήριο Οικονομικής Υπηρεσίας).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 21η Ιουνίου 2024. Ακίνητα με κτίσμα εντός σχεδίου και με απόσταση (σε ακτίνα) 300 μέτρων από δασικές εκτάσεις.

Οι δήμοι αξιολογούν τους οικισμούς (ο Δήμος Θέρμης αξιολόγησε όλους τους οικισμούς του) και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται να καταθέσουνΤεχνική ‘Έκθεση Μέτρων
Δήλωση Εφαρμογής Μέτρων

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία τα έντυπα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Ισόγειο, Δημαρχείο Θέρμης) ή στο Πρωτόκολλο της Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης (1ο χλμ Θέρμης – Τριαδίου Κτήριο Οικονομικής Υπηρεσίας).
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω μέτρα αφορούν και κτίσματα τα οποία βρίσκονται μέσα σε άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών. 

Σε αυτήν την περίπτωση ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στα κτίρια που βρίσκονται εντός αυτών και όχι στα όμορα του άλσους ακίνητα, ούτε και σε αυτά που έχουν «πρόσωπο» στο άλσος.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 21η Ιουνίου 2024.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
 • 2310478041, 
 • 2310 463030 και 
 • 2310 024796

Β. Ν.4662/2020 ΑΡΘ.53 Α ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟΝ 5075/2023.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ΑΡ 20/2024 ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΦΟΡΑ 

Ακάλυπτους οικοπεδικούς χώρους εντός σχεδίου οικισμού (χωρίς κτίσμα).

Ακάλυπτα αγροτεμάχια (χωρίς κτίσμα) σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια των οικισμών.

Όλα τα ακίνητα (αγροτεμάχια) με κτίσμα εκτός σχεδίου οικισμού (εξαιρούνται τα κτίσματα βοηθητικής χρήσης για την αποθήκευση εξοπλισμού, εργαλείων και υλικών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση γεωργικής δραστηριότητας).

Εφόσον η έκταση εμπίπτει στη διάταξη οι ιδιοκτήτες οφείλουν να υποβάλουν δήλωση καθαρισμού οικοπέδων στην ιστοσελίδα: http://akatharista.apps.gov.gr 

Η είσοδος πραγματοποιείται με κωδικούς TaxisNet και η αίτηση περιλαμβάνει:
 • Στοιχεία οικοπέδου
 • Στοιχεία δηλούντος
 • Ενέργειες πυρασφάλειας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης 30η Ιουνίου 2024.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
 • 2310478041, 
 • 2310 463030 και 
 • 2310 024796