Βράβευση του δήμου Θέρμης για το πρόγραμμα μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων thermiair - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Βράβευση του δήμου Θέρμης για το πρόγραμμα μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων thermiair


//Ανακοίνωση Δήμου Θέρμης


Μία ακόμη σημαντική διάκριση απέσπασε ο δήμος Θέρμης σχετικά με τις δράσεις του που αφορούν στην ποιότητα του αέρα.

Συγκεκριμένα, ο δήμος βραβεύτηκε για το πρωτοποριακό πρόγραμμα μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης thermiair, στο πλαίσιο της 6ης Διεθνούς Έκθεσης Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Verde.tec η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο διάστημα 29-31 Μαρτίου. 

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του δήμου ο δημοτικός σύμβουλος Στέλιος Τσομαρίδης και την απονομή έκανε o πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Ε.Ε.Δ.Σ.Α), κ. Γιώργος Ηλιόπουλος.

Ο δήμος Θέρμης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, και τον υπεύθυνο καθηγητή, διευθυντή του Εργαστηρίου, κ. Ανδρέα Καζαντζίδη, από τον Οκτώβριο του 2018 συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα με αντικείμενο τη διερεύνηση των χωρικών και χρονικών μεταβολών των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή του δήμου, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών.

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν εγκατασταθεί 28 μετρητές συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων σε επιλεγμένες θέσεις, σε όλους σχεδόν τους οικισμούς του δήμου.

Πρόκειται για το πιο πυκνό δίκτυο μετρητών συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στην Ελλάδα. Με τις συσκευές αυτές γίνονται μετρήσεις της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, και τα δεδομένα αποστέλλονται στον κεντρικό υπολογιστή του Πανεπιστημίου Πατρών, μέσω wifi, σε πραγματικό χρόνο, όπου γίνεται η επεξεργασία τους. 

Επιπλέον, γίνονται μετρήσεις σε τακτά διαστήματα με κινητή μονάδα του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οδικό δίκτυο, για να καλυφθεί μεγαλύτερη έκταση από αυτή που καλύπτουν οι σταθεροί μετρητές.

Όλες οι μετρήσεις προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thermiair.gr, με στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα ανά πάσα στιγμή. 

Υπάρχουν επίσης και τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τα συμπεράσματα για τη χρονική και χωρική διακύμανση της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων.

Οι σταθμοί του δήμου Θέρμης είναι από τους πρώτους που έχουν ενταχθεί στην ΠΑΝΑΚΕΙΑ (panacea-ri.gr, Πανελλαδική υποδομή για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλιματικής Αλλαγής). 

Στο πλαίσιο αυτό, οι διαδικασίες βαθμονόμησης και ελέγχου των μετρήσεων είναι πολύ προσεκτικές. Έτσι, πέρα των τιμών που παρουσιάζονται σε «πραγματικό χρόνο», ακολουθείται περαιτέρω επεξεργασία για τα τελικά νούμερα και συμπεράσματα.

Μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα ο δήμος, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, πρόκειται να εντάξει στο πρόγραμμα τη μέτρηση και άλλων ρυπαντών (ΝΟ2, SΟ2 κ.ο.κ.) καθώς και μετρήσεις για την ηχορύπανση.