Ριζικές αλλαγές και νέο σύστημα θα αντικαταστήσουν το taxisnet - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Ριζικές αλλαγές και νέο σύστημα θα αντικαταστήσουν το taxisnet


Την τελευταία του χρονιά φαίνεται να διανύει το γνωστό σε όλους σύστημα taxisnet καθώς στα σκαριά βρίσκονται σαρωτικές αλλαγές, που αναμένεται να επιφέρουν ψηφιακό «λίφτινγκ».


Σύμφωνα με πληροφορίες με βάση τον...κορβανά του Ταμείου Ανάκαμψης, η ΑΑΔΕ στήνει το νέο, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας. Αυτό προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία σε δύο στάδια, το 2025 και το 2028.

Σε αυτό το νέο φορολογικό «δίχτυ» προβλέπεται η ενσωμάτωση υφιστάμενων εφαρμογών και υπηρεσιών, όπως τα EISPRAXIS, myDATA, myPROPERTY, μητρώο πλοίων, κ.λπ. ενώ το νέο σύστημα θα πρέπει να αξιοποιεί και να διαλειτουργεί με τα τρέχοντα συστήματα της ΑΑΔΕ.


Στόχος του νέου συστήματος

Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας θα συμβάλει στην εκπλήρωση μιας δέσμης στόχων όπως αυτοί αποτυπώνονται ενδεικτικά παρακάτω:

- Τον επιχειρησιακό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της ΑΑΔΕ.

- Την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους.

- Τη μείωση των περιπτώσεων φοροδιαφυγής και μη συμμόρφωσης και, σαν αποτέλεσμα, την βελτιστοποίηση της απόδοσης ως προς την είσπραξη δημοσίων εσόδων.

- Την βελτιστοποίηση υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών.

- Την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εργασία των στελεχών της Αρχής. 


Στη βάση των ανωτέρω:

1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ηλεκτρονικές και μη, θα ψηφιοποιηθούν πλήρως και θα είναι διαθέσιμες «πρωτίστως ψηφιακά». Η πληροφορία θα περιλαμβάνει και τον ψηφιοποιημένο φάκελο του φορολογουμένου που σήμερα βρίσκεται σε έγχαρτη μορφή στα αρχεία των κατά τόπους Δ.Ο.Υ.

2. Η αρχή «μόνον άπαξ», στη βάση της οποίας οι πολίτες και οι επιχειρήσεις χρειάζεται να εισάγουν μόνο μία φορά τις απαιτούμενες πληροφορίες στo πλαίσιo των συναλλαγών τους με τη δημόσια διοίκηση.

3. Θα ενισχυθεί η κατεύθυνση της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα, όπως ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ταμειακών μηχανών, ERP επιχειρήσεων, τράπεζες, με στόχο τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του εμπορίου και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

4. Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης θα αξιοποιηθούν εργαλεία δημιουργίας προφίλ φορολογουμένων και υποθέσεων, μέθοδοι αποτίμησης κινδύνου, και ανάλυσης συμπεριφορών, εκτεταμένες διασταυρώσεις, διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων με τρίτους φορείς καθώς και με άλλες χώρες.

5. Θα καταργηθεί η γεωγραφική διάσταση (χωρική αρμοδιότητα) παρέχοντας ευελιξία κατά την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

6. Θα υποστηριχθεί με πληροφοριακές υποδομές η δημιουργία ελεγκτικών κέντρων σε γεωγραφικό-περιφερειακό επίπεδο.

7. Σε επίπεδο δεδομένων, η ανάπτυξη μέσων και ικανότητας για τη βελτίωση της ποιότητας, της διαθεσιμότητας και της ευχρηστίας τους με σκοπό την αξιοποίησης τους με εργαλεία αναλυτικής δεδομένων, από τη φορολογική διοίκηση, αποτελεί μονόδρομο.

newsbomb.gr