Πανελλαδικές στα ΕΠΑΛ: Οδηγίες για συμμετέχοντες και βαθμολογίες σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Πανελλαδικές στα ΕΠΑΛ: Οδηγίες για συμμετέχοντες και βαθμολογίες σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιοΗ νέα εγκύκλιος που απεστάλη προς όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) από το υπουργείο Παιδείας αφορά σε όλες τις λεπτομέρειες για τη διενέργεια των Πανελλαδικών, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 30 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν στις 17 Ιουνίου.


«Η κρίση του βαθμολογητή να διαμορφώνεται με ψυχραιμία, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς εξάρσεις απογοήτευσης ή ενθουσιασμού» αναφέρει η εγκύκλιος

Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ έχουν όλοι όσοι υπέβαλαν σχετική δήλωση το ίδιο σχολικό έτος, με την προϋπόθεση ότι – αν πρόκειται για μαθητές της τελευταίας τάξης – αυτοί θα πρέπει προηγουμένως να έχουν λάβει το πτυχίο ΕΠΑΛ και το απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή, το πτυχίο ΕΠΑΛ εφόσον έχουν ήδη απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών.

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τρέχοντος ή παλαιότερων σχολικών ετών που έχουν υποβάλει τη δήλωση και παραπέμπονται σε ειδική ενδοσχολική εξεταστική περίοδο κατά τον μήνα Ιούνιο, αυτοί μπορούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου σχολικού έτους και θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής μόνον εφόσον αποκτήσουν τους απαραίτητους τίτλους έως την ανακοίνωση των βαθμολογιών της ειδικής αυτής ενδοσχολικής εξεταστικής περιόδου.


Οδηγίες προς βαθμολογητές

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο είναι απόλυτη ανάγκη ο κάθε βαθμολογητής να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ευθύνης του. Γι’ αυτό η κρίση του πρέπει να μείνει ανεπηρέαστη από τυχόν υποκειμενικά κριτήρια, να διαμορφώνεται με ψυχραιμία, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εξάρσεις απογοήτευσης ή ενθουσιασμού.

Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι τόσο η αυστηρότητα, όσο και η επιείκεια απομακρύνουν από την αντικειμενική αξιολόγηση που είναι ο θεμελιώδης στόχος.

Η πλήρης ενημέρωση του βαθμολογητή στο περιεχόμενο των συγκεκριμένων θεμάτων είναι απαραίτητη για τη σωστή αποτίμηση της απάντησης. Τονίζεται επίσης ότι είναι αναγκαίο οι βαθμολογητές να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις που αναφέρονται στην παραγωγή και επιλογή των θεμάτων, τι ζητείται και πώς αξιολογείται το κάθε θέμα ή ερώτηση.

Κάθε γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές και η βαθμολόγησή του γίνεται από τον καθένα 8 από αυτούς στην εκατοντάβαθμη κλίμακα (0-100).

Αν η διαφορά βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μονάδων, το γραπτό αναβαθμολογείται από τρίτο καθηγητή στην ίδια κλίμακα. 

Τελικός γραπτός βαθμός κάθε μαθήματος στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, είναι το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών.