Δ.Θέρμης: Ερχονται νέοι κάδοι ανακύκλωσης τηγανέλαιων - Σε ποια σημεία θα τοποθετηθούν οι πρώτοι - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δ.Θέρμης: Ερχονται νέοι κάδοι ανακύκλωσης τηγανέλαιων - Σε ποια σημεία θα τοποθετηθούν οι πρώτοιΟ Δήμος Θέρμης συνεχίζοντας τις δράσεις ανακύκλωσης που ήδη εφαρμόζει, προτίθεται να προχωρήσει σε πρόγραμμα διαχείρισης χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και λιπών (τηγανελαίων) (ΕΚΑ 20 01 25, βρώσιμα έλαια και λίπη) και ανακοινώνει ότι δέχεται σφραγισμένες προσφορές, για τη διαχείριση (συλλογή και αξιοποίηση) των χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και λιπών (τηγανελαίων), με ανταποδοτικά οφέλη για το Δήμο Θέρμης.

Τα χρησιμοποιημένα βρώσιμα λίπη & έλαια (τηγανέλαια) που παράγονται εντός των ορίων του Δήμου Θέρμης θα συλλέγονται σε κοινόχρηστους χώρους στους οποίους θα τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι από τον ανάδοχο και σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται στην παρούσα πρόσκληση.

Το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), μέσω της χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης των χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και λιπών (τηγανελαίων) και στη μείωση στο ελάχιστο της συνολικής ποσότητας αποβλήτων που διατίθενται για υγειονομική ταφή, με σαφή κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει το έργο της συλλογής και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και λιπών (τηγανελαίων) και θα υπογράψει σχετικό συμφωνητικό


Οι κάδοι

Από τον ανάδοχο θα τοποθετηθούν αρχικά 40 κάδοι ειδικών προδιαγραφών με αντικλεπτικό σύστημα, για τη συλλογή των χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και λιπών (τηγανελαίων) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. 

Η χωροθέτηση των κάδων θα γίνεται εγγράφως από τον Δήμο και ο ανάδοχος οφείλει να τοποθετεί τους κάδους μόνο στα χωροθετημένα σημεία.

Αρχικά ορίζονται ως σημεία τοποθέτησης τα 40 σημεία όπου υφίστανται κάδοι ανακύκλωσης ρούχων:Αναλόγως της πορείας του προγράμματος ο αριθμός των κάδων θα αυξάνεται ή θα μειώνεται. Σε κάθε περίπτωση πριν την προσθήκη ή την αφαίρεση κάδων από τον ανάδοχο θα πρέπει να υπάρχει γραπτή
συναίνεση του Δήμου.
Θα συμφωνείται ότι αν υπάρξει ανάγκη αλλαγής της θέσης ενός κάδους αυτή θα γίνεται κατόπιν αιτήματος από τον ανάδοχο κι έγγραφης αποδοχής από τον Δήμο, εκτός αν τίθεται θέμα ασφάλειας ή λειτουργικότητας οπότε ο ανάδοχος οφείλει να τοποθετήσει τον κάδο στη νέα θέση που θα υποδειχτεί από τον Δήμο.

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εταιρίες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορείτε να τη βρείτε εδώ