1ο ΓΕΛ Θέρμης: Μουσικοθεατρική παράσταση - Αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποίηση. 21 Απριλίου στο Δημοτικό Θέατρο Θέρμης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

1ο ΓΕΛ Θέρμης: Μουσικοθεατρική παράσταση - Αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποίηση. 21 Απριλίου στο Δημοτικό Θέατρο Θέρμης


//Ανακοίνωση Πολιτισμού Δήμου Θέρμης 

Αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποίηση

𝝟𝞄𝞀𝝸𝝰𝝹ή - 𝟮𝟭 𝝖𝝿𝞀𝝸𝝺ί𝝾𝞄 𝟮𝟬𝟮𝟰
𝝙𝝶𝝻𝝾𝞃𝝸𝝹ό 𝝝έ𝝰𝞃𝞀𝝾 𝝝έ𝞀𝝻𝝶ς

Μουσικοθεατρική παράσταση στην οποία συμμετέχουν το 
𝝻𝝾𝞄𝞂𝝸𝝹ό 𝞂ύ𝝼𝝾𝝺𝝾 𝝹𝝰𝝸 𝝶 𝞆𝝾𝞀𝞈𝝳ί𝝰 𝞃𝞈𝝼 𝝻𝝰𝝷𝝶𝞃ώ𝝼 𝞃𝝾𝞄 𝟭𝝾𝞄 𝝘𝝚.𝝠. 𝝝έ𝞀𝝻𝝶ς, 𝝶 𝞆𝝾𝞀𝞈𝝳ί𝝰 𝞃𝞈𝝼 𝝹𝝰𝝷𝝶𝝲𝝶𝞃ώ𝝼 𝞃𝝾𝞄 𝟭𝝾𝞄 𝝘𝝚.𝝠. 𝝝έ𝞀𝝻𝝶ς
και το μουσικό σχήμα 
"𝝩𝝰 𝝿ά𝝼𝞃𝝰 𝞀𝝴𝝸".