ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θέρμης: Δωρεάν μαστολογικός έλεγχος - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θέρμης: Δωρεάν μαστολογικός έλεγχος


//Ανακοίνωση Δήμου Θέρμης


𝚫𝛚𝛒𝛆ά𝛎 𝛍𝛂𝛔𝛕𝛐𝛌𝛐𝛄𝛊𝛋ός έ𝛌𝛆𝛄𝛘𝛐ς 𝛔𝛕𝛐 𝚱𝚬.𝚷. 𝚼𝛄𝛆ί𝛂ς 𝚫ή𝛍𝛐𝛖 𝚯έ𝛒𝛍𝛈ς

➣ Το ΚΕ.Π. Υγείας Δήμου Θέρμης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας του Δήμου

➣ συνεργάζεται με το Σωματείο «Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης» και

➣ την Αντιπεριφέρεια Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και

προσφέρει 𝛅𝛚𝛒𝛆ά𝛎 𝛍𝛂𝛔𝛕𝛐𝛌𝛐𝛄𝛊𝛋ό έ𝛌𝛆𝛄𝛘𝛐 𝛔𝛆 𝛂𝛎𝛂𝛔𝛗ά𝛌𝛊𝛔𝛕𝛆ς 𝛄𝛖𝛎𝛂ί𝛋𝛆ς 𝛕𝛐𝛖 𝚫ή𝛍𝛐𝛖

➔ 𝛕𝛈𝛎 𝚻𝛆𝛕ά𝛒𝛕𝛈 𝟐𝟎 𝚳𝛂𝛒𝛕ί𝛐𝛖 𝟐𝟎𝟐𝟒.

Ο έλεγχος θα γίνει στο Κ.Ε.Π. Υγείας (1ο χλμ Θέρμης Τριαδίου δίπλα στο κλειστό γυμναστήριο "Γιώργος Κουγιάμης", Αστικό Νο 67 στάση Γυμναστήριο).

𝚬ί𝛎𝛂𝛊 𝛂𝛑𝛂𝛒𝛂ί𝛕𝛈𝛕𝛈 𝛈 𝛅ή𝛌𝛚𝛔𝛈 𝛔𝛖𝛍𝛍𝛆𝛕𝛐𝛘ής 𝛔𝛕𝛐 𝛕𝛈𝛌έ𝛗𝛚𝛎𝛐 𝛕𝛐𝛖 𝚱𝚬.𝚷. 𝚼𝛄𝛆ί𝛂ς: 𝟐𝟑𝟏𝟎𝟒𝟔𝟔𝟑𝟑𝟗

Υπεύθυνη Δράσης η Συντονίστρια του Κ.Ε.Π. Υγείας Δήμου Θέρμης κ. Μάγδα Παπανίκου.