Απόφαση ορισμού Προέδρου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Απόφαση ορισμού Προέδρου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης//Ανακοίνωση Δήμου Θέρμης

Με απόφαση του Δημάρχου Θέρμης, ορίζεται  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης (ΔΕΥΑΘ), ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ζελιλίδης Δαμιανός.


Ο Δαμιανός Ζελιλίδης, είναι πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Εκλέγεται ως Δημοτικός Σύμβουλος από το 2014, υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάτω Σχολαρίου, ενώ έχει διατελέσει μέλος της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Θέρμης από το Σεπτέμβριο του 2014.

Ο ορισμός των υπολοίπων μελών και η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση: