Αλλάζουν οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου – Τα νέα έγγραφα - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Αλλάζουν οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου – Τα νέα έγγραφα

Οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου αλλάζουν, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία.


Η σχετική απόφαση της υπουργού Εσωτερικών, Νίκης Κεραμέως και τα νέα έγγραφα των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης και γάμου δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ. 

Με αυτή την απόφαση, τροποποιείται η αποτύπωση των στοιχείων συζύγων επί της ληξιαρχικής πράξης γάμου και γονέων επί της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».

Έτσι, στη ληξιαρχική πράξη γέννησης υπάρχουν πεδία που αναφέρουν πατέρας- μητέρα, μητέρα- μητέρα και πατέρας- πατέρας. Επίσης, στη ληξιαρχική πράξη γάμου στο σημείο που αναφέρονται τα στοιχεία των συζύγων υπάρχουν τα πεδία άνδρας- γυναίκα, γυναίκα- γυναίκα και άνδρας- άνδρας.

Τα πεδία ιδιότητας γονέα- δηλαδή όνομα και επώνυμο πατρός και μητρός- στις ληξιαρχικές πράξεις γάμου και συμφώνου συμβίωσης και το πατρώνυμο και μητρώνυμο στη ληξιαρχική πράξη θανάτου «είναι δυναμικά και προσαρμόζονται αναλόγως ώστε να αποτυπώνεται η αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου», αναφέρει η απόφαση. 

Επίσης, απαλείφεται το πεδίο «επώνυμο πατρός (μόνο μητέρα)» στα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

«Δίνεται η δυνατότητα στα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, όπως αυτά αναπαράγονται από το πληροφοριακό σύστημα "Μητρώο Πολιτών", να περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενός μόνο γονέα ανεξαρτήτως φύλου, εφόσον αυτό προκύπτει από κάποια άλλη αρχή», αναφέρει ακόμη η απόφαση.