Ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε όχημα – Πώς θα λειτουργεί το MyAuto, τι αλλάζει για τους οδηγούς - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε όχημα – Πώς θα λειτουργεί το MyAuto, τι αλλάζει για τους οδηγούς


Είναι η πρώτη φορά που οι οδηγοί θα μπορούν να έχουν στο κινητό τους τηλέφωνο πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα για το όχημά τους, χωρίς πολλαπλές και χρονοβόρες επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες


MyAuto: Στην εφαρμογή Gov.gr Wallet στο κινητό τους τηλέφωνο θα έχουν μέσα στις επόμενες ημέρες όλοι οι οδηγοί το σύνολο των εγγράφων που σχετίζονται με το αυτοκίνητο!

Οι άδειες κυκλοφορίας, το δίπλωμα οδήγησης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το δελτίο τεχνικού ελέγχου από τα ΚΤΕΟ, ακόμα και η άδεια πρόσβασης στον Δακτύλιο της Αθήνας θα περιλαμβάνονται σε ψηφιακή μορφή στο νέο ολοκληρωμένο MyAuto, που ετοιμάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σε επόμενο στάδιο όλα τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα και στις ελεγχτικές Αρχές (Αστυνομία κ.λπ) ώστε να καταργηθεί η διαδικασία προσκόμισης ή επίδειξής τους από τους πολίτες

Η ενότητα του MyAuto θα βρίσκεται εντός της εφαρμογής Gov.gr Wallet και θα αποτελεί πλέον τον ηλεκτρονικό φάκελο κάθε οχήματος, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή στην οθόνη του κινητού.

Ειδικότερα, μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο πολίτης θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών που αφορούν το όχημά του.

Είναι η πρώτη φορά που οι οδηγοί θα μπορούν να έχουν στο κινητό τους τηλέφωνο πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα για το όχημά τους, χωρίς πολλαπλές και χρονοβόρες επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, μέσω του Gov.gr Wallet, οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα βλέπουν σε πραγματικό χρόνο όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν το όχημά τους, όπως αυτά τηρούνται σε διάφορα μητρώα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Τα στοιχεία θα ομαδοποιούνται σε κατηγορίες, βάσει των μητρώων από τα οποία προέρχονται-αντλούνται.


Οι πληροφορίες θα είναι οι εξής:

➛Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας, τα οποία θα αντλούνται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

➛Στοιχεία τεχνικών ελέγχων οχημάτων – ΚΤΕΟ, τα οποία θα λαμβάνονται επίσης από το υπουργείο Μεταφορών.

➛Στοιχεία πληρωμής τελών κυκλοφορίας, ακινησίας και ιδιοκτησίας, τα οποία θα αντλούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

➛Εύρεση ασφάλισης οχημάτων, που θα αντλείται από τα μητρώα του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

➛Άδεια κυκλοφορίας στον Δακτύλιο της Αθήνας.

Μέσω του MyAuto, ο πολίτης ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να βλέπει και να ελέγχει για κάθε όχημά του: τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, εάν έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, εάν το όχημά του είναι σε κίνηση ή ακινησία, ακόμα και εάν το όχημά του έχει κλαπεί.

Επιπλέον, θα βλέπει το αποτέλεσμα του Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου. Μάλιστα θα ειδοποιείται στο κινητό του όταν πλησιάζει η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου.

Επίσης, θα βλέπει με λεπτομέρειες τα στοιχεία ασφάλισης του οχήματός του.

Σε επόμενο στάδιο όλα τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα και στις ελεγκτικές Αρχές (Αστυνομία κ.λπ.) ώστε να καταργηθεί η διαδικασία προσκόμισης ή επίδειξής τους από τους πολίτες.
Νέες υπηρεσίες

Στο μεταξύ, σειρά νέων ψηφιακών υπηρεσιών θέτει σε λειτουργία και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Στις νέες υπηρεσίες, οι οποίες τίθενται άμεσα σε δοκιμαστική λειτουργία, περιλαμβάνεται εφαρμογή για το Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ – το γνωστό Point System), η οποία δίνει στον πολίτη πλήρη πρόσβαση στους πόντους, τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στις οποίες τυχόν έχει υποπέσει, στο ιστορικό των αφαιρέσεων που σχετίζονται με την άδεια οδήγησης.

Με άλλη ψηφιακή υπηρεσία, οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό των ελέγχων των οχημάτων τους από τα ΚΤΕΟ, συμπεριλαμβανομένων και των καταγεγραμμένων χιλιομέτρων κάθε οχήματος.

Επίσης, μέσω της νέας ψηφιακής πύλης Auto.gov.gr απλουστεύεται η εύρεση όλων των ψηφιακών εφαρμογών του Gov.gr που σχετίζονται με οχήματα.

Οι νέες υπηρεσίες ολοκληρώνουν το έργο ψηφιοποίησης που υλοποιήθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καθ’ όλο το 2023 και θα επεκταθούν εντός του 2024, μαζί με την εισαγωγή νέων, που ήδη έχουν προγραμματιστεί.


Premium έκδοση «ΤΑ ΝΕΑ»