Αντισυνταγματικό το όριο του 1,70 μέτρου για την πρόσληψη γυναικών στην ΕΛΑΣ – Η δικαίωση υποψήφιας που αποκλείστηκε λόγω ύψους - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Αντισυνταγματικό το όριο του 1,70 μέτρου για την πρόσληψη γυναικών στην ΕΛΑΣ – Η δικαίωση υποψήφιας που αποκλείστηκε λόγω ύψους


Αντισυνταγματικές κρίθηκαν οι διατάξεις στο διαγωνισμό πρόσληψης ειδικών φρουρών για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, οδηγώντας σε δικαστική δικαίωση γυναίκας υποψήφιας στην ΕΛΑΣ.


Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η προσφεύγουσα δεν περιλήφθηκε λόγω ύψους στον πίνακα πληρούντων τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη.

Κατά την κρίση του δικαστηρίου (απόφαση Α 1315/2023) «η αιτούσα αποκλείστηκε από τη διαδικασία πλήρωσης των επίμαχων θέσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων … απόφασης του υπουργού Δημόσιας Τάξης. 

Οι διατάξεις αυτές όμως αντίκεινται στο Σύνταγμα και στο ενωσιακό δίκαιο και, συνεπώς, οι προσβαλλόμενες αποφάσεις, κατά το μέρος που δεν περιλαμβάνουν την αιτούσα στερούνται νόμιμου ερείσματος».

Δικαστική δικαίωση γυναίκας υποψήφιας στην ΕΛΑΣ: 
«Ο ορισμός αναστήματος χωρίς διάκριση ανδρών και γυναικών αντίκειται στις συνταγματικές διατάξεις»

Όπως έκρινε το Εφετείο βάσει και σχετικών αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, με την οποία ορίζεται ότι «οι υποψήφιοι για κατάταξη ως ειδικοί φρουροί πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς να κάνει διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών υποψηφίων, αντίκεται στις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας των φύλων, αξιοκρατίας κατά την πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις, καθώς και στις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου περί ισότητας των φύλων».Σύμφωνα με την εφετειακή απόφαση, το Δικαστήριο δέχθηκε «την αίτηση ακύρωσης της αιτούσας, ακύρωσε τις προσβαλλόμενες αποφάσεις και ανέπεμψε την υπόθεση στη Διοίκηση για να προβεί στις νόμιμες ενέργειες».

Όπως αναφέρεται «η αιτούσα συμμετείχε στον διαγωνισμό πρόσληψης ειδικών φρουρών, βρέθηκε, όμως, να έχει ύψος κατώτερο του 1,70 μ. και δεν περιλήφθηκε στον πίνακα πληρούντων τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη. Κρίση ότι η αιτούσα αποκλείστηκε από τη διαδικασία πλήρωσης των επίμαχων θέσεων».

Ωστόσο έκρινε πως «οι τελευταίες αυτές διατάξεις αντίκεινται στο Σύνταγμα και στο ενωσιακό δίκαιο και, συνεπώς, οι προσβαλλόμενες αποφάσεις, κατά το μέρος που δεν περιλαμβάνουν την αιτούσα στερούνται νόμιμου ερείσματος». 

Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ανέπεμψε την υπόθεση για «να προβεί στις νόμιμες ενέργειες».

dikastiko.gr