Δημοπρατήθηκε το έργο διευθέτησης του ρέματος Θέρμης – Τριαδίου - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δημοπρατήθηκε το έργο διευθέτησης του ρέματος Θέρμης – Τριαδίου


//Ανακοίνωση Δήμου Θέρμης


Στον αέρα βγήκε στις 22 Δεκεμβρίου από το Δασαρχείο Θεσσαλονίκη η διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Διευθέτηση ρέματος στο δημοτικό διαμέρισμα Θέρμης, από οικισμό Θέρμης ως γήπεδο Τριαδίου». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 7.924.410,20 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 1.901.858,45 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.


Το έργο, σκοπός του οποίου είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, περιλαμβάνει: 

➛καθαρισμό των ρεμάτων από όλων των ειδών τα μπάζα και την αυτοφυή βλάστηση, 

επένδυση των πρανών σε ολόκληρο το μήκος των ρεμάτων με κεκλιμένα ή κατακόρυφα συρματόπλεκτα κιβώτια, 

επένδυση του πυθμένα των ρεμάτων κατά θέσεις με συρματόπλεκτα κιβώτια, 

κατασκευή τριών αναβαθμών από κατακόρυφα συρματόπλεκτα κιβώτια, 

κατασκευή ενός φράγματος συγκράτησης φερτών υλικών ύψους 0,60μ, 

κατασκευή 31 ουδών από κατακόρυφα συρματόπλεκτα κιβώτια, 

κατασκευή υπερχειλιστή τραπεζοειδούς διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα, 

κατασκευή τεσσάρων κιβωτοειδών οχετών, 

κατασκευή δύο δίδυμων κιβωτοειδών οχετών, καθώς και κατασκευή πεζογέφυρας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 25 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15:00, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την επομένη, 26 Ιανουαρίου και ώρα 09:00. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (βάσει της χαμηλότερης τιμής). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 158.000 ευρώ με ισχύ έως τουλάχιστον τις 25 Φεβρουαρίου 2025. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 13 μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ενώ η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 10 μήνες από την έναρξη των εργασιών.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος τονίζει ότι 
η δημοπράτηση του έργου αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη καθώς η υλοποίησή του θα συμβάλλει σημαντικά την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής και παράλληλα και στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της διασύνδεσης των δύο οικισμών Θέρμης και Τριαδίου. Εμείς, ως δήμος Θέρμης θα βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης για να ολοκληρώσει εγκαίρως το έργο. Στην κατεύθυνση αυτή πρόκειται να διαθέσουμε μηχανικό για πρόεδρο της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών καθώς και μηχανικό για την επίβλεψη των εργασιών, μιας και το Δασαρχείο δεν διαθέτει τέτοιο επιστημονικό δυναμικό.