Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην Αγία Παρασκευή - Πέμπτη 7/12 - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην Αγία Παρασκευή - Πέμπτη 7/12
//Ανακοίνωση ΔΕΠΠΑΘ


Η Κοινότητα Αγίας Παρασκευής γιορτάζει και μας καλεί να φωταγωγήσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο με παράλληλες δράσεις!

𝝥έ𝝻𝝿𝞃𝝶  𝟳 𝝙𝝴𝝹𝝴𝝻𝝱𝞀ί𝝾𝞄  

𝝟𝝴𝝼𝞃𝞀𝝸𝝹ή 𝝥𝝺𝝰𝞃𝝴ί𝝰 𝝖𝝲ί𝝰ς 𝝥𝝰𝞀𝝰𝞂𝝹𝝴𝞄ής  𝟭𝟴.𝟬𝟬

𝝫𝞈𝞃𝝰𝝲ώ𝝲𝝶𝞂𝝶 𝝬𝞀𝝸𝞂𝞃𝝾𝞄𝝲𝝴𝝼𝝼𝝸ά𝞃𝝸𝝹𝝾𝞄 𝝙έ𝝼𝞃𝞀𝝾𝞄

Συμμετέχουν:

➛𝞛𝞹ά𝞶𝞽𝞪 𝞽𝞸𝞾 𝞓𝞰𝞵𝞸𝞽𝞲𝞳𝞸ύ 𝞢𝟀𝞸𝞴𝞮ί𝞸𝞾
𝞦𝞸𝞺𝟂𝞭ί𝞪 𝞽𝞸𝞾 𝞜𝞰𝞹𝞲𝞪𝞬𝟂𝞬𝞮ί𝞸𝞾
𝞦𝞸𝞺𝞮ύ𝞸𝞾𝞵𝞮 𝞳𝞪𝞲 𝞹𝞪ί𝞯𝞸𝞾𝞵𝞮 𝞵𝞮 𝞽𝞪 𝞷𝟂𝞽𝞲𝞳ά 𝞪𝞹ό 𝞽𝞪 ΑΝΕΜΟΣΚΟΡΠΙΣΜΑΤΑ
𝚾𝛒𝛊𝛔𝛕𝛐𝛖𝛄𝛆𝛎𝛎𝛊ά𝛕𝛊𝛋𝛐 𝐁𝐚𝐳𝐚𝐚𝐫 𝛂𝛑ό 𝛕𝛈𝛎 𝚱𝛐𝛊𝛎𝛚𝛗𝛆𝛌ή 𝚶𝛍ά𝛅𝛂
𝚭𝛆𝛔𝛕ό 𝛋𝛒𝛂𝛔ί 𝛉𝛂 𝛑𝛒𝛐𝛔𝛗𝛆𝛒𝛉𝛆ί 𝛔𝛕𝛐𝛖ς 𝛑𝛂𝛒𝛆𝛖𝛒𝛊𝛔𝛋ό𝛍𝛆𝛎𝛐𝛖ς

Δήμος Θέρμης  -Κοινότητα Αγίας Παρασκευής -Πολιτιστικός Σύλλογος  -ΔΕΠΠΑΘ