ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 4.276 θέσεις στο Δημόσιο - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 4.276 θέσεις στο ΔημόσιοΞεκινούν σήμερα, Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023, οι αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη «μαμούθ» 3ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 4.276 νέων δημοσίων υπαλλήλων σε 107 φορείς του Δημοσίου, σε όλη τη χώρα.


Στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), αρκεί να κατέχουν τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που ζητούνται σε κάθε θέση.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. 

Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/ πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι επιτυχόντες/ούσες του Α΄ σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022 Πρόσκληση / Προκήρυξη) που έχουν εγγραφεί σε πίνακες βαθμολογίας (Α΄ ΣΤΑΔΙΟ) των κλάδων / ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για την κάλυψη των θέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα τυπικά και γενικά προσόντα συμμετοχής της παρούσας προκήρυξης (σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα ΚΕΦ. Α΄) και πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Α΄ ΣΤΑΔΙΟΥ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ αυτής.

Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ ΕΔΩ


e-dimosio.gr