Νέο Ρύσιο: Το πρόγραμμα της Κοινότητας για την εορταστική περίοδο - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Νέο Ρύσιο: Το πρόγραμμα της Κοινότητας για την εορταστική περίοδο


//Ανακοίνωση Κοινότητας Νέου Ρυσίου


Έ𝛎𝛂𝛒𝛏𝛈 𝛆𝛐𝛒𝛕𝛂𝛔𝛕𝛊𝛋ής 𝛑𝛆𝛒𝛊ό𝛅𝛐𝛖 
Κοινότητα Νέου Ρυσίου
𝝥𝝰𝞀𝝰𝞂𝝹𝝴𝞄ή - 𝟭𝝶 𝝙𝝴𝝹𝝴𝝻𝝱𝞀ί𝝾𝞄 - 𝟭𝟴.𝟬𝟬 - 𝝥𝞀𝝾𝝰ύ𝝺𝝸𝝾ς 𝞆ώ𝞀𝝾ς 𝝚𝝹𝝹𝝺𝝶𝞂ί𝝰ς
𝝫𝞈𝞃𝝰𝝲ώ𝝲𝝶𝞂𝝶 𝝬𝞀𝝸𝞂𝞃𝝾𝞄𝝲𝝴𝝼𝝼𝝸ά𝞃𝝸𝝹𝝾𝞄 𝝙έ𝝼𝞃𝞀𝝾𝞄


Συμμετέχουν :

➛𝝗𝝰𝝲𝝲έ𝝺𝝶ς 𝝖𝝲𝝲𝝴𝝺ό𝝿𝝾𝞄𝝺𝝾ς 𝝹𝝰𝝸 𝝶 𝝻𝝿ά𝝼𝞃𝝰 𝞃𝝾𝞄 𝝰𝝿ό 𝞃𝝾 𝝥𝝾𝝺𝝸𝞃𝝸𝞂𝞃𝝸𝝹ό 𝝟έ𝝼𝞃𝞀𝝾 𝝢έ𝝾𝞄 𝝦𝞄𝞂ί𝝾𝞄

𝝥𝝰𝝸𝝳𝝸𝝹ή 𝝬𝝾𝞀𝞈𝝳ί𝝰 𝝙𝝶𝝻𝝾𝞃𝝸𝝹𝝾ύ Σ𝞆𝝾𝝺𝝴ί𝝾𝞄 𝝢έ𝝾𝞄 𝝦𝞄𝞂ί𝝾𝞄 𝝻𝝴 𝞃𝝶𝝼 𝝻𝝾𝞄𝞂𝝸𝝹ό 𝝘𝝾ύ𝞂𝝸𝝾𝞄 Ά𝝼𝝼𝝰 𝝡𝝰𝞀ί𝝰.

𝚶 Ά𝛄𝛊𝛐ς 𝚩𝛂𝛔ί𝛌𝛈ς 𝛍𝛂ς 𝛑𝛆𝛒𝛊𝛍έ𝛎𝛆𝛊 𝛎𝛂 𝛃𝛄𝛐ύ𝛍𝛆 𝛗𝛚𝛕𝛐𝛄𝛒𝛂𝛗ί𝛆ς

𝚺𝛚𝛍𝛂𝛕𝛆ί𝛐 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭 𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐢𝐧 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐜𝐞 𝛋𝛆𝛒𝛎ά 𝞃𝝾𝞄ς 𝝻𝝸𝝹𝞀𝝾ύς 𝝻𝝰ς 𝞅ί𝝺𝝾𝞄ς 𝛍𝛂𝛌𝛌ί 𝛕𝛈ς 𝛄𝛒𝛊άς

𝝨𝞄𝝻𝝻𝝴𝞃έ𝞆𝝴𝝸 𝝾 𝝨ύ𝝺𝝺𝝾𝝲𝝾ς ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ 𝝻𝝴 𝗕𝗮𝘇𝗮𝗮𝗿

𝝤𝝸 𝝴𝝹𝝿𝝺ή𝝽𝝴𝝸ς 𝝿𝝾𝝺𝝺ές


Διοργάνωση : ΔΕΠΠΑΘ
Υπό την αιγίδα του : Δήμος Θέρμης