Τμήμα Ασφαλείας Θέρμης: Προσοχή στις Άδειες Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων που έληξαν. ΣΟΣ και για τους κληρονόμους αποβιωσάντων - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Τμήμα Ασφαλείας Θέρμης: Προσοχή στις Άδειες Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων που έληξαν. ΣΟΣ και για τους κληρονόμους αποβιωσάντωνΑπό το Τμήμα Ασφάλειας Θέρμης ανακοινώνεται προς τους κατόχους κυνηγετικών όπλων, οι οποίοι διαμένουν στον Δήμο Θέρμης και έχουν στην κατοχή τους κυνηγητικό όπλο, του οποίου η άδεια κατοχής έχει λήξει, να επικοινωνήσουν το ταχύτερο δυνατό με την Γραμματεία του Τμήματος Ασφαλειας Θερμης.

 Υπενθυμίζεται ότι η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου έχει ισχύ 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της και η μη ανανέωση της, επιφέρει σε βάρος του κατόχου σοβαρές ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κατάσχεση του οπλισμού. 

Με τον ίδιο τρόπο οφείλουν να ενεργήσουν τυχόν κληρονόμοι κατόχων κυνηγετικών όπλων, των οποίων οι νόμιμοι κάτοχοι έχουν αποβιώσει, καθώς και σε αυτήν την περίπτωση ομοίως πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την μεταβίβαση των όπλων, αλλιώς η κατοχή τους άνευ νέας σχετικής άδειας είναι παράνομη. 

Υπενθυμίζεται ότι με βάση της ισχύουσες διατάξεις υφίσταται δυνατότητα εκπρόθεσμης ανανέωσης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα πληροφορηθούν καθημερινά Δευτέρα έως και Σάββατο, ώρες 08:30-15:00, στους τηλεφωνικούς αριθμούς 23960-22404 και 23960-22203 ή εναλλακτικά από κινητό στον τηλεφωνικό αριθμό 6985131673.
 Τηρείται σειρά προτεραιότητας.


Η ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο του κοινωνικού και προληπτικού της ρόλου, συμβουλεύει τους ιδιοκτήτες κυνηγετικών όπλων και εξοπλισμού:

► Το όπλο φυλάσσεται πάντα στη μόνιμη κατοικία και διαμονή του ιδιοκτήτη, κλειδωμένο σε χώρο που παρέχει ασφάλεια. Ενδείκνυνται χώροι όπως μεταλλική ντουλάπα που ασφαλίζει ή οπλοβαστός, χώροι που καλύπτονται από συναγερμό ή κάμερα ασφαλείας

 Το όπλο πρέπει να φυλάσσεται σε τέτοια κατάσταση, ώστε να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει, να είναι «λυμένο» και να έχει πάνω του μια κλειδαριά σκανδάλης

► Η πρόσβαση σε αυτό πρέπει να είναι αδύνατη σε οποιονδήποτε άλλο πλην του κατόχου, και ιδιαίτερα σε παιδιά

► Απαγορεύεται η φύλαξη του κυνηγετικού όπλου σε αγροικίες, εξοχικά, οχήματα και λοιπούς χώρους που δεν πληρούν τους επιβαλλόμενους όρους ασφαλείας

► Τα πυρομαχικά (φυσίγγια) του όπλου φυλάσσονται σε ξεχωριστό μέρος από το όπλο

► Απαγορεύεται η παραχώρηση του όπλου σε άτομα που δεν είναι εφοδιασμένα με άδεια θήρας

► Για την πώληση ή δωρεά του όπλου απαιτείται άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχή.

► Η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή του όπλου πρέπει να αναφέρεται άμεσα στην Αστυνομία

► Η μη έγκαιρη ανανέωση της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου συνιστά παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου, για την οποία προβλέπονται τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις