ΔΕΥΑ Θέρμης: Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 8 ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

ΔΕΥΑ Θέρμης: Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 8 ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκώνΠρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης, για τις εξής ειδικότητες, αριθμό ατόμων και διάρκεια σύμβασης:


Κατεβάστε εδώ την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Κατεβάστε εδώ το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

Κατεβάστε εδώ την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
05/11/2023 – 14/11/2023