Πτυχίο Αγγλικών ΑΜΕΣΑ και ΕΥΚΟΛΑ. Μάθετε για τις καινοτόμες υπηρεσίες της SUCCESS CERT - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Πτυχίο Αγγλικών ΑΜΕΣΑ και ΕΥΚΟΛΑ. Μάθετε για τις καινοτόμες υπηρεσίες της SUCCESS CERT


Η SuccessCert παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και μεθοδικής προετοιμασίας για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών Αγγλικής Γλώσσας (Β2, Γ1 και Γ2) καθώς και Πληροφορικής. 

Επιπλέον παρέχεται η πιστοποίηση και στην ιταλική γλώσσα (Β2 και C1). 


Στελεχώνεται από προσωπικό με πολυετή εμπειρία στους τομείς επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης ξένης γλώσσας και πληροφορικής.