"2η Γιορτή Πολιτισμού Θέρμης" - Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

"2η Γιορτή Πολιτισμού Θέρμης" - Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου


"2η Γιορτή Πολιτισμού Θέρμης"
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΜΑΝΑ - ΣΚΕΠΑΣΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ

18.00- 22.00

Ακόμη μια χρονιά τα τμήματα Πολιτισμού της ΔΕΠΠΑΘ θα βγουν στους δρόμους της Θέρμης!

Ελάτε να γνωρίσετε τις δράσεις μας.
Ελάτε να συμμετέχετε και να γίνεται μέλος της παρέας μας!

𝝘𝝸𝝰 𝟮𝝶 𝞂𝞄𝝼𝝴𝞆ή 𝞆𝞀𝝾𝝼𝝸ά 𝝶 𝝙𝝚𝝥𝝥𝝖𝝝 𝝳𝝸𝝾𝞀𝝲𝝰𝝼ώ𝝼𝝴𝝸 𝞃𝝶𝝼 𝝘𝝸𝝾𝞀𝞃ή 𝝥𝝾𝝺𝝸𝞃𝝸𝞂𝝻𝝾ύ
Την Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου μετά τις 6 το απόγευμα και μέχρι αργά ,η Πλατεία Παραμάνα , ο Σκεπαστός Πεζόδρομος (Καραολή – Δημητρίου) αλλά και το Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης θα χρωματιστούν από διάφορες εκδηλώσεις!

𝞟𝞞𝞚𝞘𝞣𝞘𝞢𝞣𝞘𝞙𝞞 𝞙𝞔𝞜𝞣𝞠𝞞 𝞗𝞔𝞠𝞛𝞖𝞢 (Σκαλοπάτια)

Συμμετέχουν:
𝟭𝟴.𝟬𝟬 - 𝝢𝝴𝝰𝝼𝝸𝝹ή 𝝬𝝾𝞀𝞈𝝳ί𝝰 𝝙ή𝝻𝝾𝞄 𝝝έ𝞀𝝻𝝶ς - 𝝙𝝸𝝴ύ𝝷𝞄𝝼𝞂𝝶 : 𝝡𝝰𝞀𝝰𝝼𝞃ί𝝳𝝾𝞄 𝝚𝝸𝞀ή𝝼𝝶
𝟭𝟴.𝟯𝟬 - 𝝡𝝸𝝹𝞃ή 𝝬𝝾𝞀𝞈𝝳ί𝝰 𝝚𝝼𝝶𝝺ί𝝹𝞈𝝼 «𝝢ί𝝹𝝾ς 𝝖𝞂𝞃𝞀𝝸𝝼ί𝝳𝝶ς» - 𝝙𝝸𝝴ύ𝝷𝞄𝝼𝞂𝝶 : 𝝟𝝰𝞃𝞂𝝾ύ𝝹𝝰 𝝗𝝰𝞂𝝸𝝺𝝸𝝹ή

𝞟𝞔𝞕𝞞𝞓𝞠𝞞𝞛𝞞𝞢(Δημητρίου & Καραολή- Κολοκοτρώνη)

Συμμετέχουν :
𝞞𝞺𝟀ή𝞼𝞽𝞺𝞮ς 𝞓𝞰𝞵𝞸𝞽𝞲𝞳𝞸ύ 𝞨𝞭𝞮ί𝞸𝞾
𝗦𝗮𝘅𝗮𝗿𝗮c𝗮𝘀 - 𝝤𝞀𝞆ή𝞂𝞃𝞀𝝰 𝝨𝝰𝝽𝝾𝞅ώ𝝼𝞈𝝼 - 𝝙𝝸𝝴ύ𝝷𝞄𝝼𝞂𝝶 : 𝝝𝝴ό𝞅𝝸𝝺𝝾ς 𝝨𝞈𝞃𝝶𝞀𝝸ά𝝳𝝶ς
𝗦𝗽𝗶𝗿𝗮 𝗠𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 - 𝝤𝞀𝞆ή𝞂𝞃𝞀𝝰 έ𝝲𝞆𝝾𝞀𝝳𝞈𝝼 - 𝝙𝝸𝝴ύ𝝷𝞄𝝼𝞂𝝶 : 𝝙ή𝝻𝝶𝞃𝞀𝝰 𝝟𝝰𝞃𝝸ώ𝝼𝝶
𝝤𝞀𝞆ή𝞂𝞃𝞀𝝰 𝝴𝝲𝞆ό𝞀𝝳𝞈𝝼 𝝿𝝰𝞀𝝰𝝳𝝾𝞂𝝸𝝰𝝹ής 𝝻𝝾𝞄𝞂𝝸𝝹ής - 𝝙𝝸𝝴ύ𝝷𝞄𝝼𝞂𝝶 : 𝝥𝝰ύ𝝺𝝾ς 𝝥𝝰𝝿𝝰𝝳ό𝝿𝝾𝞄𝝺𝝾ς
𝝡𝝾𝞄𝞂𝝸𝝹ό 𝞂𝞆ή𝝻𝝰 𝝶𝝺𝝴𝝹𝞃𝞀𝝸𝝹ής 𝝹𝝸𝝷ά𝞀𝝰ς- 𝝗𝝰𝝲𝝲έ𝝺𝝶ς 𝝖𝝲𝝲𝝴𝝺ό𝝿𝝾𝞄𝝺𝝾ς & 𝝤𝝳𝞄𝞂𝞂έ𝝰ς 𝝟𝝰𝞃𝞂ά𝞀𝝰ς
𝗣𝗶𝗰𝗸 𝗻❜ 𝗕𝗼𝘄 : 𝝘𝝸ά𝝼𝝼𝝶ς 𝝥𝝾𝝸𝝻𝝴𝝼ί𝝳𝝶ς (𝝗𝝸𝝾𝝺ί) 𝝘𝝸ά𝝼𝝼𝝶ς 𝝡ή𝞃𝞂𝝰ς 𝝟𝝸𝝷ά𝞀𝝰


𝞟𝞔𝞕𝞞𝞓𝞠𝞞𝞛𝞞𝞢 (Κολοκοτρώνη - Παπαναστασίου )

𝝩𝝻ή𝝻𝝰𝞃𝝰 𝝚𝝸𝝹𝝰𝞂𝞃𝝸𝝹ώ𝝼

Συμμετέχουν :
𝝩𝝻ή𝝻𝝰 𝝟𝝾𝝿𝞃𝝸𝝹ής 𝝦𝝰𝝿𝞃𝝸𝝹ής (𝗖𝗮𝘁𝘄𝗮𝗹𝗸) ( 𝝖𝝲𝝰𝝷ή 𝝟𝝾𝞄𝞃ή)
𝝩𝝻ή𝝻𝝰 𝝟𝝴𝞀𝝰𝝻𝝸𝝹ής (𝝞𝞈ά𝝼𝝼𝝰 𝝫ά𝝹𝝰 )
𝝩𝝻ή𝝻𝝰 𝝛𝞈𝝲𝞀𝝰𝞅𝝸𝝹ής (𝝥ά𝝼𝝾𝞄 𝝡𝝰𝞀ί𝝰 𝝥𝝰𝝼𝝰𝝲𝝸ώ𝞃𝝰)
𝝩𝝻ή𝝻𝝰 𝝖𝝲𝝸𝝾𝝲𝞀𝝰𝞅ί𝝰ς - Έ𝝹𝝷𝝴𝞂𝝶 𝝖𝝲𝝸𝝾𝝲𝞀𝝰𝞅ί𝝰ς ( 𝝡𝝿𝝰𝞃𝞂𝝸𝝾ύ𝝳𝝶 𝝟𝝰𝞃𝝴𝞀ί𝝼𝝰 + 𝝛𝝰𝞀𝝵𝝰𝝱ά 𝝟𝞄𝞀𝝸𝝰𝝹ή + 𝝩𝞂𝝸𝞃𝝾𝞄𝞀ί𝝳𝝾𝞄 𝝚𝝺𝝸𝞂𝞂ά𝝱𝝴𝞃)
𝝥𝞀𝝾ϊ𝞂𝞃𝝰𝝻έ𝝼𝝶 𝞃𝝻ή𝝻𝝰𝞃𝝾ς 𝝚𝝸𝝹𝝰𝞂𝞃𝝸𝝹ώ𝝼 : 𝝙ή𝝻𝝶𝞃𝞀𝝰 𝝟𝝴𝞀𝝴𝞅𝝸ά𝝳𝝾𝞄


𝝥𝝚𝝛𝝤𝝙𝝦𝝤𝝡𝝤𝝨( Παπαναστασίου - Βενιζέλου )

𝝨𝝹𝝰𝝹𝝸𝞂𝞃𝝸𝝹ό 𝝩𝝾𝞄𝞀𝝼𝝾𝞄ά 𝝲𝝸𝝰 ό𝝺𝝴ς 𝞃𝝸ς 𝝶𝝺𝝸𝝹ί𝝴ς
𝝪𝝿𝝴ύ𝝷𝞄𝝼𝝾ς : 𝝘𝝸𝝾𝝱𝝰𝝼𝞃𝞂𝝸𝝾ύ𝝳𝝶ς 𝝟𝞈𝝼𝞂𝞃𝝰𝝼𝞃ί𝝼𝝾ς
𝝥𝝠𝝖𝝩𝝚𝝞𝝖 𝝥𝝖𝝦𝝖𝝡𝝖𝝢𝝖
𝝩𝝻ή𝝻𝝰𝞃𝝰 𝝬𝝾𝞀𝝾ύ - 𝝦𝞄𝝷𝝻𝝸𝝹ής

Συμμετέχουν :
𝝟έ𝝼𝞃𝞀𝝰 𝝥𝝾𝝺𝝸𝞃𝝸𝞂𝝻𝝾ύ 𝝝έ𝞀𝝻𝝶ς - 𝝗𝝰𝞂𝝸𝝺𝝸𝝹ώ𝝼 - 𝝩𝞀𝝸𝝰𝝳ί𝝾𝞄
𝝟𝝰𝝷𝝶𝝲ή𝞃𝞀𝝸𝝴ς : 𝝨𝞃𝝴𝞅𝝰𝝼𝝾𝞄𝝳ά𝝹𝝶 𝝘𝝴𝞈𝞀𝝲ί𝝰 , 𝝝𝝴𝝾𝝺ό𝝲𝝾𝞄 𝝙𝝰𝝼ά𝝶 , 𝝟𝝰𝝿𝝾𝝳ί𝞂𝞃𝞀𝝸𝝰 𝝞𝞈ά𝝼𝝼𝝰 , 𝝟𝝸ά𝝹𝝾𝞄 𝝖𝞄𝝲ή , 𝝡𝝴𝝺𝝸𝞂𝞂ί𝝳𝝾𝞄 𝝡𝝰𝞀ί𝝰 ,𝝟ό𝝼𝞃𝝰 𝝡𝝰𝞀ί𝝰.
𝝥𝞀𝝾ϊ𝞂𝞃𝝰𝝻έ𝝼𝝶 𝞃𝝻ή𝝻𝝰𝞃𝝾ς 𝝬𝝾𝞀𝝾ύ : 𝝩𝞂𝝰𝝻𝝰𝞂𝝺ί𝝳𝝾𝞄 𝝨𝝾𝞅ί𝝰

Mικροί και μεγάλοι χορευτές από τα τμήματα Χορού της ΔΕΠΠΑΘ, Ορχήστρες, Χορωδίες ενηλίκων και παιδιών , υπαίθριες κατασκευές από τα τμήματα Εικαστικών και…𝘾𝙖𝙩𝙬𝙖𝙡𝙠

Οι συμμετέχοντες στα τμήματα Κοπτικής – Ραπτικής όλων των πολιτιστικών κέντρων θα μας παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους περπατώντας στον σκεπαστό πεζόδρομο.

Η όλη διοργάνωση γίνεται με την υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Θέρμης και της Κοινότητας Θέρμης - Τριαδίου


Διοργάνωση : ΔΕΠΠΑΘ
Υπό την Αιγίδα του Δήμου Θέρμης

.