Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης περιοχών από τους αναπληρωτές καθηγητές - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης περιοχών από τους αναπληρωτές καθηγητέςΞεκινά από σήμερα 18 Αυγούστου 2023 η προθεσμία υποβολής για τις αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών για τους υποψήφιους αναπληρωτές καθηγητές. Η διαδικασία θα διαρκέσει ως τις 25 Αυγούστου.


Ήδη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΣΥΔ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης) το Εγχειρίδιο αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη αναπληρωτών/ωρομισθίων για το σχολικό έτος 
2023-2024:

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν με σειρά προτεραιότητας από μία έως και το σύνολο των διαθέσιμων περιοχών προτίμησης αναπληρωτών ανά κλάδο - περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μουσικά σχολεία, καλλιτεχνικά σχολεία, εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης, Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) και σχολικές μονάδες, οι οποίες λειτουργούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα] με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.

Ακολουθεί η ένταξη των υποψηφίων στους αντίστοιχους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ (Γενικής Εκπαίδευσης) του Α.Σ.Ε.Π. και παράλληλα, υποβάλλουν στον ΟΠΣΥΔ ξεχωριστή αίτηση πρόσληψης για καθέναν από τους εν λόγω κλάδους/ειδικότητες. Επίσης ξεχωριστή αίτηση θα υποβληθεί και για τους καθηγητές, οι οποίοι εντάσσονται τόσο στους αξιολογικούς πίνακες Α΄ της Γενικής Εκπαίδευσης όσο και στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της Ε.Α.Ε.. (Β΄ και επικουρικούς αυτών).

Οι αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων υποβάλλονται μόνο μία φορά. Υπάρχει δικαίωμα απενεργοποίησής τους από τον εκπαιδευτικό, όπως και τροποποίησης.

Οι δυνατότητες των υποψηφίων ενεργοποιούνται στον ΟΠΣΥΔ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης.