Κατάθεση αιτήσεων για διανομή καυσόξυλων σε κατοίκους Περιστεράς και Λιβαδίου - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Κατάθεση αιτήσεων για διανομή καυσόξυλων σε κατοίκους Περιστεράς και Λιβαδίου


//Ανακοίνωση Δήμου ΘέρμηςΑπό τη Διεύθυνση Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του δήμου Θέρμης ανακοινώνεται ότι έως 31 Αυγούστου 2023 θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση καυσόξυλων στους μόνιμους κατοίκους Περιστεράς και Λιβαδίου, έναντι συμβολικού τιμήματος, 10,36 ευρώ ανά χ.κ.μ. και 8,54 ευρώ ανά χ.κ.μ. για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Η παραλαβή και μεταφορά της ξυλείας σε διαστάσεις κορμοτεμαχίων ενός περίπου μέτρου θα γίνεται από τον δασόδρομο του δασικού τμήματος με ευθύνη και έξοδα του δικαιούχου.

Για την περαιτέρω διευκόλυνση των κατοίκων θα βρίσκεται υπάλληλος του δήμου Θέρμης στις 21 και 22 Αυγούστου, ημέρες Δευτέρα και Τρίτη, στο Κοινοτικό Γραφείο Περιστεράς, και αντίστοιχα στις 23 και 24 Αυγούστου, ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη στο Κοινοτικό Γραφείο Λιβαδίου για τη συλλογή των αιτήσεων.

Η κάθε αίτηση θα συνοδεύεται από βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Ειδικότερα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες απαιτούνται και τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση συνταξιούχου ΟΓΑ. 
Η ιδιότητα του συνταξιούχου του ΟΓΑ βεβαιώνεται επίσης με κατάσταση που υποβάλλει η οικεία δημοτική αρχή στη δασική υπηρεσία.

2. Βεβαίωση πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας. 
Η ιδιότητα της πολύτεκνης οικογένειας, σύμφωνα με το ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄), αποδεικνύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι οι δικαιούχοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας και της τρίτεκνης οικογένειας βεβαιώνεται από τη δημοτική αρχή με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω 
Η αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω βεβαιώνεται από πιστοποιητικό Α΄θμιας ή Β΄θμιας επιτροπής από οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα: πρώην Νομαρχίες ή ασφαλιστικοί φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Κέντρο Πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της γνωμάτευσης κατά το χρόνο κατάθεσης των δικαιολογητικών.

4. Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας. 
Η ιδιότητα του μακροχρόνια άνεργου βεβαιώνεται από τον ΟΑΕΔ.

5. Βεβαίωση στρατευμένων οικογενειαρχών. 
Η ιδιότητα του στρατευμένου οικογενειάρχη βεβαιώνεται με φωτοτυπία της στρατιωτικής ταυτότητας ή βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής μονάδας.